Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Vettä kansalaisille – tuki uimavettä, juomavettä ja yhdyskuntajätevesien käsitte...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
21/07/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/09/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Vettä kansalaisille – tuki uimavettä, juomavettä ja yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeviin direktiiveihin liittyviä Euroopan komission poliittisia toimia varten
Puitesopimuksen ”Vettä kansalaisille” kohteena on vesialan direktiivien (mukaan luettuina uimavettä koskeva direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY), juomavesidirektiivi (neuvoston direktiivi 98/83/EY) ja yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi (neuvoston direktiivi 91/271/ETY)) täytäntöönpanon tukeminen.Sopimus sisältää säännölliset raportointitehtävät, tapaustutkimukset teknisen ja tieteellisen tuen varmistamiseksi, täytäntöönpanoa tai poliittisia katsauksia koskeviin näkökohtiin liittyvät arvioinnit, säännölliset kokoukset ja tarvittaessa rikkomuksiin liittyvät tapaukset. Sopimuksen yhteydessä suoritettavien tehtävien avulla edistetään myös sen varmistamista, että kyseisten kolmen direktiivin täytäntöönpanon avulla saavutetaan tavoitteet ja otetaan käyttöön uudet osatekijät, jotka on kuvattu täytäntöönpanoa koskevassa tiedonannossa COM(2012) 95 final (7.3.2012).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
21/07/2015 00:00
Ei sovelleta
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 138-253767
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
21/07/2015 00:00