Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
NL-Petten: Onderhoud van de groenvoorzieningen op het GCO terrein te Petten, het...
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Date de commencement:
16/01/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
31/01/2021
Statut:
Fermé
Informations
JRC/PTT/2021/MVP/0050-ExA
NL-Petten: Onderhoud van de groenvoorzieningen op het GCO terrein te Petten, het clubhuis te Bergen en het appartement voor stagiaires in Alkmaar.
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Het doel van de onderhavige prijsaanvraag is het vinden van een contractant voor de uitvoering van groenvoorziening onderhoud voor het GCO Petten. Dit onderhoud van de groenvoorzieningen zal zich voordoen op de volgende 3 locaties die door GCO Petten worden beheerd, te weten: • Het GCO Petten terrein, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NH. • Het GCO Petten Clubhuis, Churchilllaan 4, 1862 BZ Bergen, NH. • Het GCO Petten Trainee Houses, Vlietwaard 164, 165, 166, Alkmaar, NH Het af te sluiten contract betreft een kadercontract, welke na ondertekening door beide partijen een initiële duur heeft van 12 maanden, verlengbaar tot 3 maal voor dezelfde initiële duur, tot een maximum van 48 maanden.
Services
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Prix le plus bas
77310000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
77310000
Conditions de participation
Étapes
16/01/2021 00:00
31/01/2021 23:59
01/02/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.