Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
NL-Petten: Preventief en correctief onderhoud van luchtbehandelingskasten en luc...
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Date de commencement:
21/04/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
07/05/2021
Statut:
Fermé
Informations
JRC/PTT/2021/MVP/0951-ExA
NL-Petten: Preventief en correctief onderhoud van luchtbehandelingskasten en luchtverdeelslangen van het GCO Petten
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Ten behoeve van gebouw gerelateerde werktuigbouwkundige installaties is het GCO Petten voornemens een onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor een initiële periode van 12 maanden, verlengbaar tot een maximum duur van 48 maanden conform contract. Het betreft een kader contract en diensten worden middels bestelbonnen afgeroepen. De onderhoudsdiensten, bestaande uit zowel preventief als correctief, zijn van toepassing op de volgende groepen van installaties: A. Luchtbehandelingskasten en B. Luchtverdeelslangen. Preventief onderhoud: Het periodiek controleren, reinigen, schoonmaken en verrichten van de door de Aanbestedende Dienst of diens gemachtigde noodzakelijk geachte werkzaamheden, zoals aangegeven in het preventief onderhoudsprogramma en conform de onderhoudsrichtlijnen van fabrikanten van de desbetreffende installaties en onderdelen. Het preventieve onderhoud is inclusief klein materiaal, gebruiksartikelen en afvoer van materiaal. Correctief onderhoud: Het reageren op en het uitvoeren van werkzaamheden nadat een zodanig defect (storing of verstoring) is geconstateerd dat de installatie of delen daarvan buiten werking is/zijn gesteld of moeten worden gesteld. Onder het correctief onderhoud worden tevens de acties gezien die genomen moeten worden naar aanleiding van constateringen gedurende preventief onderhoud en welke niet onder laatstgenoemde service zijn afgedekt (geen klein materiaal). Deze worden gezien als curatieve acties, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van reparaties en/of vervangingen naar aanleiding van constateringen gedaan tijdens preventief onderhoud.
Services
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Prix le plus bas
50712000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
50712000
50700000
Conditions de participation
Étapes
21/04/2021 00:00
07/05/2021 23:59
10/05/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.