Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
Herstellen van structurele veroudering van 3 gebouwen (Groot onderhoud) van het ...
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Date de commencement:
12/06/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
04/07/2021
Statut:
Fermé
Informations
JRC/PTT/2021/MVP/1508-ExA
Herstellen van structurele veroudering van 3 gebouwen (Groot onderhoud) van het GCO in Petten
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Het Joint Research Centre (GCO) geeft wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de makers van energiebeleid van de Europese Commissie (EC). De nadruk ligt daarbij vooral op een veilige toelevering van energie en op een duurzamere, veiligere en schonere manier om energie te produceren en te gebruiken voor de toekomst. Het GCO in Petten is voornemens om een werkencontract aan te gaan om onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren aan een drietal gebouwen op haar terrein. Het betreft in hoofdlijnen de volgende bouwkundige werkzaamheden: • Herstel van structurele staalcorrosie; • Reparatie van betonrot; • Eliminatie van lekkages als gevolg van veroudering; • Onderhoudswerkzaamheden aan gevels, gevelopeningen en –onderdelen. De schatting van de contractwaarde van de werken is 350,000 Euro en de duur van het contract is geschat op 9 maanden.
Travaux
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Prix le plus bas
45454100
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
45262330
45454100
44221240
45441000
71337000
45443000
44221000
Conditions de participation
Étapes
12/06/2021 00:00
04/07/2021 23:59
15/07/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.