Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
Vernieuwing parking en bestrating
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Date de commencement:
12/07/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
25/08/2021
Statut:
Fermé
Informations
JRC/GEE/2021/MVP/1849-ExA
Vernieuwing parking en bestrating
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Als gevolg van intensief gebruik, diverse aanpassingswerken in de loop der tijd, zettingen van bestrating en slijtage is onderhoud nodig om de waterafvoer, de indeling, het ruimtegebruik en de doorgangen te verbeteren. Met de renovatiewerken willen we de situatie verbeteren door een betere bereikbaarheid en doorgang te creëren voor de transpaletten, vork heftrucks, vrachtwagens en personenauto's. In de nieuwe situatie wordt de oude klinkerbestrating vervangen door beton, asfalt en nieuwe klinkers. De afwatering zal worden geoptimaliseerd door de niveaus te corrigeren en de afvoerbuizen en kolken te verbeteren.
Travaux
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Prix le plus bas
45233120
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
45000000
45200000
45233000
45233142
45233120
45232451
45233140
Conditions de participation
Étapes
12/07/2021 00:00
25/08/2021 23:59
27/08/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.