Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
Usługi w zakresie wsparcia działań komunikacyjnych realizowanych przez Przedst. ...
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, DG Communication (COMM)
Date de commencement:
13/08/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
30/08/2021
Statut:
Fermé
Informations
COMM/WAW/2021/MVP/0396-ExA
Usługi w zakresie wsparcia działań komunikacyjnych realizowanych przez Przedst. Regionalne Komisji Europejskiej (PRKE) we Wrocławiu oraz produkcji materiałów związanych z tymi działaniami do wykorzystania w mediach społecznościowych
W związku z licznymi działaniami komunikacyjnymi promującymi priorytety Komisji Europejskiej w pięciu województwach Polski Zachodniej, mającymi na celu także zwiększenie rozpoznawalności naszej instytucji w sferze publicznej, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu (PRKE) poszukuje usługodawcy, który wspierać będzie pracowników PRKE w zadaniach związanych z organizacją lub współorganizacją, koordynacją i logistyką dorocznych i znanych wydarzeń, festiwali i targów oraz innych jednorazowych wydarzeń oraz projektów i działań komunikacyjnych, w tym obejmujących w szeroko zakrojoną współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi. Od usługodawcy wymagane będzie także wsparcie instytucji w komunikacji realizowanej poprzez media społecznościowe, a mianowicie opracowywanie i tworzenie materiałów do publikacji na kanałach mediów społecznościowych. Wymagane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie opisanym powyżej.
Services
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Meilleur rapport qualité/prix
79000000
PL911
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Conditions de participation
Étapes
13/08/2021 00:00
30/08/2021 00:00
31/08/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.