Détails de l’appel d’offres prévu

Intitulé:
Reservatie van plaatsen in een plaatselijk kinderdagverblijf
Pouvoir adjudicateur:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Date de commencement:
01/10/2021
Date limite pour manifester son intérêt:
16/10/2021
Statut:
Fermé
Informations
JRC/GEE/2021/LVP/2576-ExA
Reservatie van plaatsen in een plaatselijk kinderdagverblijf
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

De aanbesteding heeft als doel plaatsen in een kinderdagverblijf te reserveren voor kinderen van werknemers van JRC-Geel in een bestaande of nog op te richten kinderdagverblijf, conform de regelgeving van Kind & Gezin. De contractant zal alle hiermee samenhangende pedagogische en administratieve diensten uitvoeren, dit volgen het Vlaamse decreet betreffende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters. De contractant zorgt ervoor dat 3 plaatsen op permanente basis gereserveerd zijn voor de kinderen van het JRC-Geel personeel vanaf de aanvang van het contract. De geschatte bezettingsgraad is 70%.
Services
Procédure négociée planifiée pour les marchés de moyenne/faible valeur
Fermé
Non validé
Prix le plus bas
85312110
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
85312110
85312000
85312100
85311000
85310000
Conditions de participation
Étapes
01/10/2021 00:00
16/10/2021 23:59
17/10/2021
Lots L'appel d'offres ne contient aucun lot.
Avis Nothing found to display.