Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Uirlisí agus acmhainní le haghaidh aistriúchán uathoibrithe CEF - SMART 2015/109...
Údarás Conarthachta:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dáta foilsithe TED:
30/03/2016
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
23/05/2016
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
SMART 2015/1091
Uirlisí agus acmhainní le haghaidh aistriúchán uathoibrithe CEF - SMART 2015/1091.
Cuirtear clár oibre 2015 an CEF chun feidhme tríd an nglao seo ar thairiscintí maidir le bloc tógála an aistriúcháin uathoibrithe. Cuimsíonn an glao seo ar thairiscintí 3 bheart lena mbaineann na cuspóirí seo a leanas: — córais aistriúcháin uathoibríoch (MT) agus modúil phróiseála riachtanacha mar aon le seirbhísí gaolmhara a fháil le haghaidh aistriúchán uathoibrithe CEF (beart 1), — an iarracht comhordaithe agus bailithe acmhainní teanga a dhoimhniú agus a shíneadh, lena n-áirítear obair dhlíthiúil agus theicniúil ghaolmhar (stór acmhainní teanga a fhorbairt agus tacaíocht IPR agus deasc chabhrach imréitigh a chur ar fáil) (beart 2), agus — acmhainní teanga breise mar aon le seirbhísí mionchoigeartuithe/próiseála gaolmhara a fháil (beart 3).
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Garspriocanna
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Bearta
Uimhir an Bhirt Teideal Tuairisc
Beart 1
Tacaíocht a thabhairt le córais aistriúcháin uathoibríoch (MT) agus modúil phróiseála riachtanacha mar aon le seirbhísí gaolmhara a fháil le haghaidh aistriúchán uathoibrithe CEF
Is é cuspóir gearrthéarma na ngníomhaíochtaí faoin mbeart seo tacaíocht a thabhairt le córais MT agus modúil phróiseála riachtanacha mar aon le seirbhísí gaolmhara a fháil chun an t-ardán aistriúcháin uathoibrithe CEF a fhorbairt. Beidh na gníomhaíochtaí arna bhfeidhmiú ag an gconraitheoir ina chúnamh don Choimisiún Eorpach (CE) uirlisí agus seirbhísí a roghnú a ndéanfaidh sé iad a cheannach dá n-úsáid sa bhloc tógála aistriúcháin uathoibrithe CEF. Ní hionann an ghníomhaíocht arna hiarraidh faoin mbeart seo agus na córais MT agus na modúil phróiseála a cheannach (seachas ceadúnais a fháil chun iad a úsáid chun críche measúnaithe), ach chun iad a mheasúnú i staideanna an tsaoil nithiúil agus toradh an mheasúnaithe a dhoiciméadú. San áireamh leis na córais atá le measúnú tá uirlisí/seirbhísí amhail innill/seirbhísí MT maidir le péirí teangacha sainiúla nó fearainn shainiúla, uirlisí/seirbhísí le haghaidh réamhphróiseáil sonraí (asbhaint téarmeolaíochta, glantachán corpas, ailíniú, ainmneacha a bhaint ó thacair shonraí acmhainní teanga, srl); uirlisí/seirbhísí le haghaidh a mhéad agus go bhfuil 'in-fhearann' (in-domain) i gceist/ábhartha le hacmhainní teanga a mheasúnú, uirlisí/seirbhísí le haghaidh cáilíocht aschuir an aistriúcháin uathoibríoch a mheasúnú, le haghaidh aschur an aistriúcháin uathoibríoch a iar-phróiseáil nó le haghaidh an t-inneall aistriúcháin uathoibríoch is fearr a roghnú d'iarraidh áirithe aistriúcháin, srl.
Beart 2
Comhordú acmhainní teanga agus iarracht bailiúcháin a dhoimhniú agus a shíneadh, lena n-áirítear obair dhlíthiúil agus theicniúil ghaolmhar
Is é cuspóir foriomlán na ngníomhaíochtaí faoi bheart 2 na hacmhainní teanga ábhartha i ngach teanga oifigiúil den AE agus de thíortha a bhaineann leis an CEF a bhainistiú, a chothabháil agus a chomhordú d'fhonn cáilíocht, clúdach agus feidhmíocht na gcóras aistriúcháin uathoibrithe agus na réiteach a fheabhsú i gcomhthéacs seirbhísí digiteacha reatha agus todhchaíocha CEF. Déanfar feasacht a mhúscailt leis freisin agus cuirfear fáil, sainaithint leanúnach agus bailiú acmhainní teanga chun cinn. Tá an méid seo a leanas san áireamh leis na cuspóirí sainiúla: — stór acmhainní teanga a chur ar bun agus a oibriú chun acmhainní teanga atá de dhíth le haghaidh chórais MT ardán aistriúcháin uathoibrithe an CEF a oiliúint, a oiriúnú agus a thacú, — deasc chabhrach maidir le tacú agus imréiteach i dtaobh cearta maoine intleachtúla (IPR) le haghaidh acmhainní teanga a chur ar bun agus a oibriú, agus í comhtháite le bainistíocht an stóir acmhainní teanga, — na gníomhaíochtaí comhordaithe acmhainní teanga ar tugadh fúthu faoi chonradh seirbhíse um chomhordú acmhainní teangacha Eorpacha (ELRC) a chomhlánú agus leanúint ar aghaidh leo (SMART 2014/1074), atá á reáchtáil ó Aibreán 2015 go hAibreán 2017. Le haghaidh faisnéis chúlra, tá an méid a leanas i gceist le tascanna an chonartha seirbhíse ELRC: — infhaighteacht acmhainní teanga a fheabhsú agus rochtain orthu a shimpliú, go háirithe na cinn atá ag an tseirbhís phoiblí nó a ndéanann sí iad a tháirgeadh ag gach leibhéal rialtais (náisiúnta, réigiúnach, áitiúil) i mBallstáit an AE agus i dtíortha a bhaineann le CEF, — feidhmiú mar fhaireachlann le haghaidh acmhainní teanga ar fud Bhallstáit an AE agus tíortha a bhaineann leis an CEF, ag déanamh acmhainní teanga ar féidir iad a úsáid le haghaidh aistriúchán uathoibrithe, go háirithe corpais téacs chomhthreomhara, a shainaithint, a chatalógú agus a dhoiciméadú, — for-rochtain a dhéanamh ar riarthóirí poiblí agus ar pháirtithe leasmhara eile (mar shampla, eagraíochtaí neamhrialtais ábhartha) agus feasacht ina measc a mhúscailt maidir le luach acmhainní teanga, go háirithe corpais chomhthreomhara, agus iad a spreagadh iad a chur ar fáil agus rochtain a thabhairt d'ardán aistriúcháin uathoibrithe CEF, — saincheisteanna dlíthiúla agus saincheisteanna tráchtála a bhaineann le hacmhainní teanga a shoiléiriú (an staid maidir le maoin intleachtúil, rangú príobháideachta agus dálaí úsáide na n-acmhainní teanga).
Beart 3
Acmhainní teanga breise mar aon le seirbhísí mionchoigeartuithe/próiseála gaolmhara a fháil
Is é tasc foriomlán an bhirt seo fáil acmhainní teanga breise agus seirbhísí mionchoigeartuithe/próiseála gaolmhara (le m.sh. baint ainmneacha) a chur chun feidhme agus iad a chur ar fáil do stór acmhainní teanga ardán aistriúcháin uathoibrithe an CEF. Is é an cuspóir gearrthéarma acmhainní teanga ardcháilíochta (corpais chomhthreormhara) atá imréitithe i dtaobh cearta maoine intleachtúla a fháil i ngach teanga den CEF i réimsí tráthúla atá ábhartha do bhonneagair seirbhísí digiteacha (DSIanna) an CEF. Is é an cuspóir fadtéarma rannchuidiú le bailiú acmhainní teanga sna Ballstáit agus an bailiúchán acmhainní teanga a chomhlánú (arna chomhordú trí bheart 2), d'fhonn leibhéal inghlactha de cháilíocht aistriúcháin uathoibrithe i bpríomhréimsí de bhonneagair seirbhísí digiteacha an CEF a bhaint amach, áit a bhfuil feidhmiúlachtaí ilteangacha de dhíth.
Fógraí
Tagairt Cineál an fhógra Dáta Foilsithe
2016/S 062-106287
Fógra Conartha
30/03/2016 00:00
Cúnamh