Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Freagracht shóisialta chorparáideach.
Údarás Conarthachta:
European Investment Bank (EIB)
Dáta foilsithe TED:
11/05/2016
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
20/06/2016
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
VP-1318.
Freagracht shóisialta chorparáideach.
Tá na 3 bheart roinnte ina 3 réimse seirbhíse atá leithleach ach comhlántach d'fhonn cur chuige iomlánaíoch a sholáthar maidir le CSR (freagracht shóisialta chorparáideach) laistigh de Ghrúpa BEI. Is uirlis ríthábhachtach tomhas agus tuairisciú ar ghníomhaíochtaí CSR Ghrúpa BEI ina chuid seirbhísí oibriúcháin agus feidhmiúla uile do Ghrúpa BEI chun straitéis, cuspóirí agus spriocanna CSR dá chuid a bhainistiú agus a fhorbairt, d'fhonn ionchas na bpáirtithe leasmhara a chomhlíonadh maidir le feidhmíocht fhoriomlán CSR Ghrúpa BEI.
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Garspriocanna
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Bearta
Uimhir an Bhirt Teideal Tuairisc
Beart 1
Tuairisciú ar inbhuanaitheacht agus seirbhísí gaolmhara
Tuairisciú ar inbhuanaitheacht — soláthraítear ardán leathan leis seo chun torthaí ghníomhaíochtaí CSR Ghrúpa BEI a thaispeáint mar fhreagairt ar na gnéithe ábharacha a sainaithníodh ag páirtithe leasmhara tríd an measúnacht ar ábharthacht. Tá sé tábhachtach go ndéantar athbhreithniú ar bhonn rialta ar ghnéithe is ábharaí Ghrúpa BEI d'fhonn a chinntiú go leanann sé de chomhlíonadh ionchas na bpáirtithe leasmhara agus go ndéantar tuairisciú ar bhealach follasach chun teagmháil a dhéanamh leis an raon is leithne de pháirtithe leasmhara. Seirbhísí gaolmhara — d'fhéadfadh Rannóg CSR sannacháin shainiúla a choimisiúnú ó am go ham le linn thréimhse an chomhaontaithe creatlaí lena gcuideofar le Rannóg CSR an próiseas tuairiscithe a thacú nó a fheabhsú de réir mar atá curtha síos air in Alt 4.1.2 de na téarmaí tagartha seo. Dámhfar sannacháin shainiúla faoin mbeart seo de réir Airteagal 4 den chomhaontú creatlaí samplach in Iarscríbhinn II de na téarmaí tagartha seo.
Beart 2
Tuairisciú um an gcomhshaol agus seirbhísí gaolmhara
Tá tuairisciú um an gcomhshaol fócasaithe ar ghníomhaíochtaí inmheánacha Ghrúpa BEI agus ar sholáthar seirbhísí lena n-áirítear gnéithe amhail fuinneamh, úsáid uisce, bainistíocht dramhaíola, taisteal (taisteal gnó agus comaitéirí), TF agus eastáit. Cuireann Grúpa BEI an prótacal GHG (gás ceaptha teasa) i bhfeidhm maidir le fardal gáis cheaptha teasa (GHG) dá chuid a ríomh, ar a mbíonn tuarascáil bhliantúil um lorg carbóin ina toradh a fhoilsítear ar líne. Seirbhísí gaolmhara — d'fhéadfadh Rannóg CSR sannacháin shainiúla a choimisiúnú ó am go ham le linn thréimhse an chomhaontaithe creatlaí lena gcuideofar le Rannóg CSR an próiseas tuairiscithe a thacú nó a fheabhsú de réir mar atá curtha síos air in Alt 4.2.2 de na téarmaí tagartha seo. Dámhfar sannacháin shainiúla faoin mbeart seo de réir Airteagal 4 den chomhaontú creatlaí samplach in Iarscríbhinn II de na téarmaí tagartha seo. Spreagtar tairgeoirí bealaí a mholadh lena mbeifí in ann tuairisciú um an gcomhshaol a fhorbairt ag Grúpa BEI ar aon dul le caighdeáin idirnáisiúnta agus le dea-chleachtas aitheanta. Ba cheart do thairgeoirí breathnú ar Alt 8.3 de na téarmaí tagartha seo maidir leis an gcéim dámhachtana don bheart seo.
Beart 3
Seirbhísí comhairleacha
Is cuid ríthábhachtach de ghníomhaíochta Rannóg CSR seirbhísí comhairleacha, comhairleachta agus tacaíochta d'fhonn gníomhaíochtaí gnó Ghrúpa BEI a chomhlánú. Teastaíonn eolas saineolaíoch, taighde, tagarmharcáil agus staidéir chun Grúpa BEI a chumasú a bheith níos réamhghníomhaí maidir leis an gcur chuige i leith CSR agus le haghaidh a chuid straitéisí, beartas agus pleananna gníomhaíochta a fhorbairt a thuilleadh d'fhonn CSR a leabú i gcultúr Ghrúpa BEI. Seo a leanas cuspóirí an Bhainc maidir leis an gcur chuige sainiúil sin a roghnú: — solúbthacht — déanfar seirbhísí a sholáthar ar bhonn tráthúil, de réir mar is gá le forchostas íosta laistigh de chreat nós imeachta soiléir agus follasach, — iontaofacht — déanfar comhsheasmhacht agus leanúnachas maidir le seirbhísí, foireann agus bainistíocht thar shaolré an chomhaontaithe creatlaí trí chaidreamh fadtéarma a bhunú le grúpa roghnaithe de sholáthraithe seirbhíse.
Fógraí
Tagairt Cineál an fhógra Dáta Foilsithe
2016/S 090-159483
Fógra Conartha
11/05/2016 00:00
Cúnamh