Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Conradh ilchreatlaí le haghaidh staidéir agus seirbhísí tacaíochta eile a sholát...
Údarás Conarthachta:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dáta foilsithe TED:
18/10/2012
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
30/11/2012
Stádas:
Dúnta
Tá an spriocdháta chun doiciméid a íoslódáil maidir leis an nGlao ar Thairiscintí sroichte. Ní féidir doiciméid a íoslódáil Tá an spriocdháta chun doiciméid a íoslódáil maidir leis an nGlao ar Thairiscintí sroichte. Ní féidir doiciméid a íoslódáil
Faisnéis
ENTR/172/PP/2012/FC.
Conradh ilchreatlaí le haghaidh staidéir agus seirbhísí tacaíochta eile a sholáthar maidir le measúnachtaí tionchair agus measúnuithe.
Déanfar na tascanna beachta a shonrú sna hiarratais ar sheirbhísí arna n-eisiúint faoi gach beart ag féachaint do chur i gcrích na gconarthaí sainiúla. Maidir le seirbhísí a bhaineann le measúnachtaí tionchair, clúdófar na tascanna leis na sannacháin shainiúla, ina n-iomláine nó i bpáirt, ar a bhfuil cur síos i dtreoirlínte an Choimisiúin um measúnachtaí tionchair, ina n-iarscríbhinní agus sa treoir oibríochtúil (go háirithe an treoir oibríochtúil a bhaineann le 'promhadh iomaíochais'). Bainfidh na hábhair go príomha le tionscnaimh a théann i bhfeidhm ar fhiontair AE, earnálacha tionsclaíocha agus an margadh inmheánach le haghaidh earraí. Féach http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Maidir le measúnuithe, clúdófar cineálacha éagsúla staidéar agus seirbhísí leis na sannacháin shainiúla le haghaidh measúnú a dhéanamh ar ábharthacht, éifeachtacht, éifeachtúlacht, úsáideacht agus inbhuanaitheacht ghníomhaíochtaí an AE, lena n-áirítear bearta aonair, beartais earnála* agus cláir chaiteachais. * Féach an tseiceáil oiriúnachta in COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brCuirfear tascanna i gcrích go tipiciúil le seachadadh tuarascála arna ullmhú de réir na sonraíochtaí teicniúla a comhaontaíodh sa chonradh sainiúil. D'fhéadfadh cúnamh don Choimisiún a bheith i gceist leis an obair freisin maidir le dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara nó ceardlanna, comhdhálacha agus seimineáir a eagrú i dtaca le hábhair a bhaineann le measúnacht tionchair agus measúnú. D'fhéadfadh go gcuimseodh na tascanna a bhaineann leis an gcineál seo seirbhíse páipéir chúlra/phlé a ullmhú, léiriúcháin agus oiliúint a thabhairt agus tuarascálacha achoimre a tháirgeadh ar an toradh.
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Garspriocanna
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Bearta
Uimhir an Bhirt Teideal Tuairisc
Beart 1
Measúnachtaí tionchair ar tháirgí tionsclaíocha agus earnálacha seirbhísí
Pléifear go príomha le tionchar ionchasach bhearta an AE ar ghníomhaíocht eacnamaíoch ar an leibhéal earnála nó comhiomlán leis an mbeart seo. Is é an cuspóir sainiúil a bheidh ann anailís a dhéanamh ar an dóigh a dtéann bearta an AE i bhfeidhm ar struchtúr, iomaíochas agus ionchas fáis na n-earnálacha buailte. D'fhéadfadh an tionchar ar nuáil, breathnú ar dheitéarmanaint amhail costas na nuála, infhaighteacht maoinithe agus fachtóirí an mhargaidh (neamhchinnteacht an éilimh ar earraí agus seirbhísí nua) a bheith san aireamh leis sin.
Beart 2
Measúnacht ar thionchair ar fhiontair
Pléifear go príomha le tionchair thionscnaimh an AE ar fhiontair, a n-iompraíocht agus a bhfreagairt ar athruithe rialála. I measc nithe eile, bheadh bailiú micreashonraí ó shuirbhéanna gnó nó bunachar sonraí ar leibhéal an ghnólachta riachtanach ina leith, agus, más gá, úsáid samhlacha teoiricúla nó eacnaiméadracha Mar shampla, chuirfí le measúnú ar athruithe leis ar leibhéal na gcostas rialála nó ar struchtúr na ndreasachtaí chun gnó a chruthú agus a leathnú. D'fhéadfaí na torthaí a úsáid mar ionchur chun beartais a dhearadh chun fiontraíocht a chur chun cinn.
Beart 3
Anailís ar thairbhí agus costais bheartais fiontraíochta agus tionsclaíochta an AE
Bhainfí úsáid as an mbeart seo go príomha chun tairbhí agus costais bheartais agus thionscnaimh fiontraíochta agus tionsclaíochta an AE a mheasúnú. I measc nithe eile, d'fhéadfaí sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a sholáthar leis nuair a bhíonn airgeadrú deacair mar gheall ar neamhláithreacht praghsanna margaidh (m.sh. tionchair ar shláinte agus ar bheatha daonna nó ar an gcomhshaol). D'fhéadfaí feidhmiú modhanna a bheith riachtanach ina leith sin bunaithe ar roghanna luaite (m.sh. luacháil theagmhasach) nó roghanna nochtaithe (m.sh. praghsáil héadónach). De réir mhodh na luachála teagmhasaí, is féidir luach an tionchair ar shláinte, mar shampla, a mheasúnú trí pháirtithe leasmhara a cheistiú faoi mhéid an airgid a bheidís sásta le híoc d'fhonn tionchar diúltach ar shláinte a sheachaint nó faoi mhéid an airgid a bheidís sásta le glacadh mar chúiteamh ar thionchar diúltach ar shláinte. D'fhonn torthaí luachmhara a fháil, ní mór a leithéid de shuirbhéanna a fheidhmiú de réir choinníollacha an-dochta ar a bhfuil cur síos sa litríocht ghaolmhar, agus ní mór anailís staitistiúil a dhéanamh orthu ar an mbealach céanna.De réir mhodh na bpraghsanna héadónacha, is féidir luach an tionchair ar shláinte, mar shampla, a mheasúnú go hindíreach trí mhargadh gaolmhar: mar shampla, soláthraítear meastachán leis an difríocht sa phá idir phoist rioscúla agus neamhrioscúla maidir le luach an riosca agus dá bhrí sin luach an lagaithe ionchasaigh ar shláinte.
Beart 4
Measúnú ar chláir, reachtaíocht, beartais agus gníomhaíochtaí eile an AE
Baineann an beart seo le seirbhísí measúnaithe a chuirtear i bhfeidhm i rith fheidhmiú ghníomhaíochtaí an Choimisiúin nó bheartais an Aontais Eorpaigh, nó ina dhiaidh sin, atá faoi shainchúram Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta agus Tionsclaíochta. Tá sé dírithe go príomha ar mheasúnú ar chláir, beartais agus bearta reachtacha a chlúdach. Cuirfear deireadh le tascanna faoi bheart 4 le tuarascáil measúnaithe a sholáthar arna hullmhú de réir na dtéarmaí tagartha a sholáthróidh an tseirbhís a shannfaidh an tasc, agus prionsabail oibiachtúlachta, iontaofachta agus an mheasúnaithe bunaithe ar fhianaise á gcomhlíonadh.
Fógraí
Tagairt Cineál an fhógra Dáta Foilsithe
2012/S 201-329627
Fógra Conartha
18/10/2012 00:00