Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Teideal:
Forbairt agus Tacaíocht do Bhonneagar agus Seirbhísí a bhaineann le Comhoibriú C...
Údarás Conarthachta:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Dáta foilsithe TED:
17/02/2020
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
30/03/2020
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
ENISA F-COD-20-T03
Forbairt agus Tacaíocht do Bhonneagar agus Seirbhísí a bhaineann le Comhoibriú Cibear-Ghéarchéime an Aontais Eorpaigh (3 Bheart)
Tá ENISA ag iarraidh seirbhísí 3 sholáthraí seirbhíse ar a laghad ina aghaidh an bhirt a chonrú ar féidir leo tacaíocht a sholáthar sa réimse a bhaineann le Comhoibriú Cibear-Ghéarchéime an Aontais Eorpaigh. Is iad a leanas na 3 phríomhréimse:Beart 1: Ábhar a Fhorbairt le haghaidh Cleachtaí, Dúshlán agus Oiliúintí;Beart 2: Bonneagar a sholáthar le haghaidh Comhair agus Cleachtaí Oibriúcháin; agusBeart 3: Forbairt Ábhair Chlosamhairc, Tacaíocht Iriseoireachta, Gnóthaí Poiblí agus Cúloifige.Beidh ar chumas tairgeoirí rathúla páirt a ghlacadh i nósanna imeachta 'Athoscailt Comórtais' idir na conraitheoirí ilchreata do gach beart.Beidh fáilte roimh thairgeoirí tairiscint a dhéanamh ar 1 amháin nó níos mó de na bearta agus spreagtar iad chun cuibhreannais a dhéanamh agus/nó fochonraitheoirí a úsáid chun na híoscheanglais do gach beart a chomhlíonadh.
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Gach beart
Creat-chomhaontú
72000000
Coinníollacha rannpháirtíochta
Mar atá luaite sna doiciméid soláthair.
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Garspriocanna
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Bearta
Uimhir an Bhirt Teideal Tuairisc
Beart 1 Ábhar a Fhorbairt le haghaidh Cleachtaí, Dúshláin agus Oiliúintí Táthar ag súil le go bhfuil saineolas agus fios ag tairgeoirí sna hábhair a leanas:(a) taithí fhairsing ar chibearshlándáil theicniúil;(b) eolas forleathan ar timpeallacht na bagartha maidir le cibearshlándáil;(c) taithí ar anailís theicniúil teagmhas, e.g. bogearraí mailíseacha, anailís loga, fóiréinsic;(d) forbairt ábhair de dhéantáin theicniúla/teagmhais;(e) eolas teicniúil láidir ar bhréagionsaí tástála;(f) taithí ar scéalaíocht, dearadh cluiche agus forbairt cásanna;(g) taithí ar chomórtais cibearshlándála (lena n-áirítear CTFanna), cleachtaí agus cluichí;(h) taithí ar ‘gabháil bhrataigh’, ‘foirne dearga is gorma’, seomraí éalaithe, etc.;(i) taithí ar dhúshláin chrua-earraí;(j) eolas ar chluichiú agus ar chluichí tromchúiseacha;(k) taithí ar fhorbairt ábhar oiliúna cibearshlándála;(l) taithí ar ábhar ríomhfhoghlama a fhorbairt le haghaidh cibearshlándála;(m) taithí i mbainistiú slándála faisnéise i gcoitinne;(n) taithí ar oiliúint agus ar léachtaí a sheachadadh do ghairmithe in ábhair maidir le cibearshlándáil.
Beart 2 Bonneagar a sholáthar le haghaidh Comhair agus Cleachtaí Oibriúcháin Chun a bheith incháilithe ní mór don tairgeoir inniúlacht a chruthú in 1 cheann amháin ar a laghad de na catagóirí thíos:(a) soláthar, bainistiú agus tacaíocht do bhonneagar le haghaidh ardán ar an láthair agus/nó néil, mar shampla:— pleanáil bonneagair líonra agus crua-earraí,— imlonnú bonneagair,— tacaíocht agus riarachán bonneagair,— comhtháthú bonneagair le hardáin atá ann cheana.— seirbhísí tacaíochta leordhóthanacha de réir chomhaontuithe leibhéil seirbhíse (CLSanna) sainithe (.i. deasca cabhrach, 24/7).(b) bogearraí:— forbairt agus cothabháil bogearraí: tástáil, comhtháthú leanúnach (CL), seachadadh leanúnach, Ceisteanna/Freagraí, etc.,— bainistíocht leochaileachta,— forbairt agus oibríochtaí (DevOps)(c) seirbhísí iniúchóireachta:— seirbhísí ginearálta iniúchóireachta (i.e.: ISO 27000, GDPR, etc.),— bréagionsaí tástála ar bhonneagar, bogearraí agus cód ar an láthair agus néil,— neartú ardáin.(d) Teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn: saineolas ar thaighde nua/teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn amhail:— intleacht shaorga (foghlaim faoi mhaoirseacht/gan mhaoirseacht, próiseáil teanga nádúrtha, meaisínfhoghlaim),— anailísíocht mórshonraí, mianadóireacht sonraí/aicmiú/ cnuasach, próiseáil sonraí, comhiomlánú agus léirshamhlú sonraí ó fhoinsí éagsúla oscailte,— teicneolaíochtaí blocshlabhra chun slándála, fíoraithe agus rianaithe.(e) Forbairt, soláthar, tacaíocht agus cothabháil ardáin speisialaithe:— ardáin chibearchleachtaí,— ardáin ‘gabháil bhrataí’,— ardáin chibear-raoin,— slándáil TF/oiliúint ghinearálta, ardáin ríomhfhoghlama,— ardáin faisnéise foinse oscailte,— ardáin chomhoibriú cibear-ghéarchéime.
Beart 3 Forbairt Ábhair Chlosamhairc, Tacaíocht Iriseoireachta, Gnóthaí Poiblí agus Cúloifige Táthar ag súil le go bhfuil saineolas agus fios ag tairgeoirí sna réimsí a leanas:(a) táirgeadh ábhair closamhairc:— físléiriú,— íomhánna grafacha ríomhaire, grafaicí faisnéise,— éifeachtaí speisialta,— ábhar bolscaireachta,— aisteoireacht nó rochtain ar aisteoirí,— scéalaíocht,— cumarsáid agus cur i láthair,— inniúlacht i mBéarla scríofa agus labhartha ar a laghad (Is buntáiste é inniúlacht i dteangacha AE eile).(b) seirbhísí rúnaíochta:— modhnóireacht ar chleachtaí cibearshlándála (leibhéal polaitiúil/oibríochtúil/teicniúil AE),— glacadh miontuaiririscí,— tacaíocht do dhoiciméadacht tionscadail,— soláthar tuairiscí ar chomhdhálacha/cheardlanna,— inniúlacht i mBéarla scríofa agus labhartha ar a laghad (Is buntáiste é inniúlacht i dteangacha AE eile).(c) soláthar saineolais i gcásanna Gnóthaí Poiblí agus Meán le haghaidh cibear-chleachtaí, cibeardhúshlán agus gníomhaíochtaí eile:— saineolas iriseoireachta,— saineolas cumarsáide poiblí,— straitéis ghnóthaí poiblí, pleanáil, forbairt agus forghníomhú,— cásanna, imeachtaí agus instealltaí sna meáin a dhréachtú le haghaidh cibear-chleachtaí,— rólghlacadh gairmithe Meán (Iriseoirí) le linn cibear-chleachtaí,— inniúlacht i mBéarla scríofa agus labhartha ar a laghad (Is buntáiste é inniúlacht i dteangacha AE eile).(d) soláthar saineolais i ngníomhaíochtaí bainistíochta tionscadal:— cruinnithe a phleanáil agus a fhorghníomhú,— tacaíocht do dhoiciméadacht tionscadail,— inniúlacht i mBéarla scríofa agus labhartha ar a laghad (Is buntáiste é inniúlacht i dteangacha AE eile),— faisnéis agus inseachadtaí a bhaineann le bainistiú tionscadail (cairt Gantt, garspriocanna, riosca, bearta maolaithe, etc.).(e) saineolas a sholáthar i seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta:— seirbhís ateangaireachta ar an láthair,— tacaíocht le himeachtaí agus comhdhálacha,— aistriúchán doiciméad,— aistriúchán comhuaineach,— aistriúchán ar an teileafón.(f) profléitheoireacht agus eagarthóireacht doiciméad, staidéir (Béarla).
Fógraí
Tagairt Notice type Dáta Foilsithe
2020/S 054-127375 Ceartúchán 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Fógra Conartha 17/02/2020 00:00
Gníomhartha
Cúnamh