Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Seirbhísí Comhairleacha a sholáthar d’Ardrúnaíocht Ard-Stiúrthóireacht an Bhainc...
Údarás Conarthachta:
European Investment Bank (EIB)
Dáta foilsithe TED:
25/06/2021
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
13/08/2021
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
CFT-1639
Seirbhísí Comhairleacha a sholáthar d’Ardrúnaíocht Ard-Stiúrthóireacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (AS)
Is é cuspóir leis an nGlao seo ar Thairiscintí seirbhísí a iarraidh chun tacú leis na gníomhaíochtaí atá faoi shainchúram Ardrúnaíocht na hArd-Stiúrthóireachta (AS), nó faoi stiúir na hArdrúnaíochta ar fud Ghrúpa BEI, eadhon i dtéarmaí athruithe rialála (agus a dtionchar faoi seach), sainiú agus cur chun feidhme straitéise agus eagraíochtúil, chomh maith le hanailís ghnó agus bainistíocht tionscadail/athraithe.Is é is cuspóir leis an nGlao seo ar Thairiscintí cúigear soláthraithe seirbhíse a roghnú do gach ceann de na trí bheart faoi chreat-chomhaontú iolrach leis an gcomórtas a athoscailt:• Beart a haon: Athruithe rialála;• Beart a dó: Sainiú agus cur chun feidhme straitéise agus eagraíochtúil;• Beart a trí: Anailís ghnó agus bainistíocht tionscadail/athraithe sna fearainn a bhaineann leis an AS.
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Beart amháin nó níos mó
3
Creat-chomhaontú
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
79410000
Coinníollacha rannpháirtíochta
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Critéir dámhachtana mar atá léirithe sna doiciméid soláthair
Garspriocanna
25/06/2021 00:00
13/08/2021 15:00
16/08/2021 15:00
Bearta
Uimhir an Bhirt Teideal Tuairisc
Beart 1
Athruithe Rialála
Soláthróidh an soláthraí seirbhíse cúnamh agus saineolas do Ghrúpa BEI le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar dhea-chleachtas baincéireachta i réimse rialála stuamachta agus neamh-stuamachta d'fhonn bearnaí ionchasacha a shainaithint maidir le rialacháin agus cleachtas sa mhargadh agus na hiarrachtaí riachtanacha ó Ghrúpa BEI a shainaithint is gá chun na bearnaí sin a líonadh.Mar gheall ar an gcastacht agus an timpeallacht rialála atá ag teacht chun cinn, féadfar go gcumhdófar i raon feidhme an bhirt reatha an liosta neamh-uileghabhálach sna réimsí a leanas:• Measúnú ar cheanglais rialála BBP (stuamacht/neamh-stuamacht): leis an gcuspóir tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanfaidh BEI léirmhíniú ar cheanglais rialála agus an tionchar a bheidh ag na ceanglais sin laistigh de chreat eagrúcháin BEI, chomh maith le leibhéal Ghrúpa BEI (más infheidhme ).• Athbhreithniú ar athruithe eagraíochtúla, ar phróisis agus nósanna imeachta ar fud Ghrúpa BEI agus cúnamh chun ceanglais BBP a chur chun feidhme go praiticiúil: go díreach agus/nó go hindíreach mar thoradh ar mheasúnú cheanglas rialála, agus atá le déanamh i gcomhthéacs chur chun feidhme na gceanglas sin.• An rialachas corparáideach agus an struchtúr rialachais foriomlán a neartú trí dhíriú ar an sásra, optamú agus feidhmiú Rialachas Ghrúpa BEI (corparáideach agus institiúideach araon), agus bainistíocht éifeachtach stuama na heagraíochta a áirithiú.• Feasacht agus tuiscint a mhéadú ar na hathruithe rialála atá ag teacht chun cinn a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar Ghrúpa BEI: comhairle a sholáthar chun feasacht ar cheanglais rialála a fheabhsú agus a threisiú, trí sheirbhís faireachais rialála (agus gach bonneagar gaolmhar) agus/nó aon chineál tionscnaimh eile chun eolas na foirne a fheabhsú maidir le ceanglais rialála.• Athbhreithniú ar rialuithe inmheánacha (agus rioscaí gaolmhara): atá riachtanach chun feidhmiú ceart agus éifeachtach réimsí gnó éagsúla an Bhainc/an Ghrúpa a áirithiú i gcomhréir le Creat Rialaithe Inmheánach an Bhainc.Sonrófar na táirgí insoláthartha ionchasacha do gach sannachán ar leith.
Beart 2
Sainiú agus Cur Chun Feidhme Straitéise agus Eagraíochta
Cuirfidh na soláthraithe seirbhíse cúnamh agus saineolas ar fáil do Ghrúpa BEI i dtéarmaí straitéise agus eagraíochta, do thionscnaimh mhóra chlaochlaithe ar fud an Bhainc, agus a bhaineann leis an Ardrúnaíocht.Is féidir soláthar na seirbhísí faoin mbeart seo a roinnt mar atá ar an liosta gníomhaíochtaí uileghabhálach a leanas:• Sainiú agus cur chun feidhme na straitéise: comhairle a thabhairt d’Ardrúnaíocht na hArd-Stiúrthóireachta maidir le straitéis a shainiú agus pleananna gníomhaíochta cur chun feidhme trasnaí a dhearadh do thionscnaimh mhóra a bhféadfadh tionchar eagraíochtúil nó/agus institiúideach a bheith acu.• Samhail spriocoibríochta: léargas agus comhairle a sholáthar maidir le hathbhreithniú ar fheidhmeanna nó seirbhísí sonracha na hinstitiúide i gcomhréir le príomhphrionsabail eagrúcháin (e.g. Trí Líne Cosanta i measc nithe eile, foinsiú allamuigh feidhmeanna áirithe) agus feidhmiú níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla ar ghníomhaíochtaí an Bhainc a áirithiú.• Ábhair rialachais: léargais a thabhairt ar an athbhreithniú ar Rialachas Corparáideach (ar mhaithe le feidhmiú níos fearr ar rialachas an Bhainc) agus ar aon ábhar eile a bhaineann le rialachas nó aon ábhar eagraíochtúil eile (go háirithe ag teacht ó mholtaí na Meastóireachtaí, ó Thuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh, etc.)
Beart 3
Anailís Ghnó agus Bainistíocht Tionscadail/Athraithe sna Fearainn a Bhaineann leis an Ardrúnaíocht
Cuirfidh na soláthraithe seirbhíse cúnamh agus saineolas ar fáil maidir le hanailís ghnó, bainistíocht tionscadail agus bainistíocht athraithe do na foirne éagsúla san Ardrúnaíocht – nó in aon tionscnamh eile faoi cheannas na hArdrúnaíochta.Is féidir soláthar na seirbhísí faoin mbeart seo a roinnt mar atá ar an liosta gníomhaíochtaí uileghabhálach a leanas:— cumais bainistíochta tionscadail/cláir: tacaíocht i ndearadh tionscadail/cláir, cur chun feidhme agus obair leantach (e.g. lena gcumhdaítear rialachas tionscadail/cláir agus sainiú stiúrtha agus beochan, sainiú pleanála agus bearta leantach, oifig bainistíochta tionscadail/cláir, bainistíocht rioscaí/saincheisteanna),— cumais bainistíochta athraithe: tacú le gach tionscnamh (bíodh tionscadal nó clár i gceist) i dtéarmaí bainistíochta athraithe (e.g. plean bainistíochta athraithe a mhionsaothrú, tacú le cumarsáid, gníomhaíochtaí oiliúna ábhartha, agus aon ábhar gaolmhar eile),— beartais, próisis, nósanna imeachta agus rialuithe ginearálta na rúnaíochta: rannchuidiú le dearadh, athbhreithniú agus cur chun feidhme beartas, próiseas agus nósanna imeachta faoi shainchúram na hArdrúnaíochta nó a bhaineann leis an Ardrúnaíocht. Cuimsítear leis sin freisin dearadh agus athbhreithniú ar rialuithe a sainaithníodh i gcomhthéacs Chreat Rialaithe Inmheánaigh AS,— anailís ghnó: tacú le sainiú agus saincheapadh riachtanais gnó i bhfianaise dearadh réitigh theicniúil a ullmhú, agus dearaí réitigh a leanúint le foirne teicniúla,— anailís agus tuairisciú sonraí: go háirithe tacú leis an Ardrúnaíocht san anailís ar thacair mhóra sonraí (trí chumais anailísíochta sonraí – chun críocha anailíse eacnamaíche go príomha) agus tuairisciú sonraí.
Fógraí
Tagairt Cineál an fhógra Dáta Foilsithe
2021/S 121-316995
Fógra Conartha
25/06/2021 00:00
Cúnamh