Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge posredovanja u osiguranju - EMA/2015/30/IS
Javni naručitelj:
European Medicines Agency (EMA)
Datum objave na TED-u:
12/08/2015
Rok za primitak ponuda:
18/09/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
EMA/2015/30/IS.
Usluge posredovanja u osiguranju - EMA/2015/30/IS
1. Usluge neovisnog posredovanja u osiguranju i pomoć s osiguravajućim pokrićem radi ispunjavanja zahtjeva i potreba Agencije.2. Plasman i obnova osiguranja Agencije s primjerenim pružateljima osiguranja, osiguravajući da takvi plasmani uvijek ispunjavaju odredbe ugovora.3. Trenutačno upravljanje i administracija osiguravajućeg pokrića Agencije.4. Suradnja sa savjetnikom za osiguranje kojeg je imenovala Agencija radi osiguravanja primjerene zaštite interesa Agencije.5. Rješavanje zahtjeva i usluge upravljanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
12/08/2015 00:00
Nije dostupno
18/09/2015 12:00
22/09/2015 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 154-283317
Poziv na nadmetanje
12/08/2015 00:00