Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga upravljanja skladištem, stalnog inventara, premještanja i opće i...
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
15/04/2022
Rok za primitak ponuda:
16/05/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/009/21
Pružanje usluga upravljanja skladištem, stalnog inventara, premještanja i opće inventure za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Ovaj poziv na nadmetanje obuhvaća usluge upravljanja skladištem, stalnog inventara, premještanja i opće inventure koje će se provoditi uglavnom u zgradama koje koristi EUIPO u Alicanteu i svojim kampusima. Isto tako, EUIPO iznimno može zatražiti premještaj u bilo koje mjesto na svijetu ili iz njega. Osim u uredima u Bruxellesu i Luxembourgu, EUIPO trenutačno ima zaposlenike za razvoj projekata suradnje u Argentini, Kamerunu, Zimbabveu, Tajlandu i Kini. Dvije grupe utvrđene su u postupku nadmetanja, a ponuditelji mogu dostaviti ponude za jednu ili obje grupe. — Grupa 1: usluga upravljanja skladištem, stalni inventar i premještanje; — Grupa 2: usluga opće inventure. Zadaci uključeni u svaku grupu opisani su u Prilogu II.1) – Metodologija rada, koja odgovara svakoj grupi.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Okvirni sporazum
1,366,000.00 EUR
79991000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
15/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
18/05/2022 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluga upravljanja skladištem, stalni inventar i premještanje
Grupa 1: usluga upravljanja skladištem, stalni inventar i premještanje. uključuje pružanje sljedećih usluga: 1. dnevni zadaci: 1. fizičko zaprimanje robe i predmeta koje je nabavio EUIPO; 2. administrativno zaprimanje robe i predmeta koje je nabavio EUIPO; 3. fizičko zaprimanje robe i predmeta koje EUIPO nije nabavio; 4. označivanje popisanih predmeta; 5. nabava materijala: skladištenje ili izravna isporuka; 6. upravljanje skladištima EUIPO-a. Reorganizacija istog. Organizacija distribucije predmeta; 7. kontrola zaliha; 8. ponovno označivanje nepopisanih predmeta; 9. priprema i organizacija materijala za isporuku; 10. isporuka popisanih/nepopisanih predmeta iz skladišta EUIPO-a do njihove konačne destinacije unutar zgrada (UT); 11. prijenos između različitih lokacija u okviru zgrada (UT) popisanih/nepopisanih predmeta; 12. sastavljanje, ugradnja, povezivanje i ergonomija opreme potrebne za radnu stanicu u EUIPO-u; 13. prijenos predmeta iz EUIPO-a u rezidenciju osoba koje rade na daljinu; 14. (*) sastavljanje, ugradnja, povezivanje i ergonomija opreme potrebne za radnu stanicu u rezidenciji strukturnih osoba koje rade na daljinu; 15. povrat predmeta koji se već koriste u EUIPO-u i koji se moraju ponovno pohraniti, uključujući prijenos iz rezidencija osoba koje rade na daljinu; 16. čitanje na lokaciji za ažuriranje UT/skladišta predmeta koji su popisani po isporukama, prijenosima i povratima (IT sustav IWMS); 17. snimanje i ažuriranje UT-a predmeta isporučenih unutar i izvan zgrada (IT sustav SAP/IWMS); 18. praćenje, kontinuirana provjera i ažuriranje UT-a predmeta isporučenih unutar zgrada (IT sustav SAP/IWMS); 19. upravljanje, obrada i zaključivanje radnih naloga (e-potvrda/IT sustav IWMS); 20. priprema popisa materijala koji mogu biti deklasificirani; 21. upravljanje izlaznim materijalima; 22. drugi zadaci za pružanje podrške osoblju EUIPO-a ili njegovim izvoditeljima; 23. polugodišnja inventura skladišta. (*) Datum početka ovih zadataka EUIPO će potvrditi nakon početka ugovora. 2. Izvanredni zadaci: 24. prijenos predmeta između UT-a za velike premještaje ( > 10 premještaja dnevno). Uključuje preuzimanje, utovar, prijenos, istovar i ugradnju/povezivanje; 25. masovni prijenos predmeta iz EUIPO-a u rezidenciju osoba koje rade na daljinu (> šest prijenosa/dan); 26. posebni premještaji u bilo koje mjesto na svijetu ili iz njega; 27. podrška usluzi svakodnevnih zadataka.
Grupa 2
Usluga opće inventure
EUIPO, kao dio financijskih obveza koje se odnose na upravljanje nepokretnom imovinom, treba ciklički provoditi fizičku inventuru svoje informatičke opreme (IT) i namještaja (FM). Predviđa se da će se tijekom razdoblja valjanosti okvirnog ugovora koji je cilj ovog postupka nadmetanja svake godine organizirati globalna fizička inventura popisanih IT materijala i materijala za upravljanje objektima EUIPO-a koji se nalaze u svim uredima sjedišta u Alicanteu, kao i udaljena provjera popisanih predmeta EUIPO-a smještenih na više lokacija koje se ne mogu fizički zabilježiti na lokaciji putem mobilnih uređaja, stoga će se provjeriti daljinski. To se odnosi na unajmljene zgrade i rezidencije zaposlenika. Također, EUIPO može zatražiti potpuno ponovno označavanje svih predmeta (FM i/ili IT) i u tom slučaju će odrediti godinu u kojoj smatra da je nužno dovršiti taj zadatak. Načelno, to je predviđeno za 1. godinu.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 087-234652
Ispravak
04/05/2022 00:00
2022/S 075-197211
Poziv na nadmetanje
15/04/2022 00:00