Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Alati i usluge praćenja medija za Europsku agenciju za okoliš
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
17/09/2015
Rok za primitak ponuda:
30/10/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/COM/15/006.
Alati i usluge praćenja medija za Europsku agenciju za okoliš
Bitan element nadležnosti EEA-e je osigurati da informacije o okolišu koje proizvede dosegnu svoju glavnu publiku. U tom je kontekstu ključno za EEA-u da procijeni pokrivenost EEA-e u medijima općenito te, posebice, učinkovitost svojeg medijski povezanog rada.Ured za tisak EEA-e izvješćuje osoblje EEA-e o medijskoj pokrivenosti na tjednoj osnovi i sastavlja izvješća o ocjenjivanju nakon objavljivanja glavnih izvješća što obuhvaća informacije o opsegu medijske pokrivenosti, najznačajnijim navodima, procjeni mogućeg dosega, identifikaciji najbitnijih članaka kojima se privlači pažnja na mrežnu stranicu EEA-e i nekoliko parametara društvenih medija.EEA namjerava sklopiti okvirni ugovor kojim se pružaju alati i usluge medijskog praćenja za dnevno praćenje mrežnih medija i potiče izvješćivanje i ocjenjivanje medijske pokrivenosti EEA-e.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
17/09/2015 00:00
Nije dostupno
30/10/2015 16:00
06/11/2015 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 180-326134
Poziv na nadmetanje
17/09/2015 00:00