Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za usluge povezane s razvojem politika i provedbom procjene zakon...
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
03/10/2015
Rok za primitak ponuda:
16/11/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Okvirni ugovor za usluge povezane s razvojem politika i provedbom procjene zakonodavstva o industrijskim emisijama
Krajnji će cilj okvirnog ugovora biti pružanje podrške Komisiji u sljedećem:1. analiziranju, procjeni i sažimanju podataka koje su dostavile države članice o njihovoj provedbi postojećeg zakonodavstva i politike EU-a povezanih s industrijskim emisijama, industrijskim nesrećama i živom;2. procjeni i pregledu (dijelova) postojećeg zakonodavstva i procjeni učinaka te okolišnih, gospodarskih i društvenih učinaka postojećih i novih politika i zakonodavstva. To izričito obuhvaća procjenu koristi i troškova (dijelova) zakonodavstva ili politike;3. razvijanju nove politike ako i kad je to potrebno;4. profiliranju sektora.To uključuje prikupljanje i analizu (velikih) skupina podataka, analizu (provedbenih) izvješća koja su dostavile države članice, procjenu trenutačnih i budućih politika, određivanje mogućnosti upravljanja na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini uključujući procjenu njihove učinkovitosti, koristi i troškova i načina provedbe. Također obuhvaća sažimanje i priopćenje rezultata na jasan i sažet način koji je prikladan za obavješćivanje donositelja politika te širih tehničkih i netehničkih publika.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
03/10/2015 00:00
Nije dostupno
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 192-346514
Poziv na nadmetanje
03/10/2015 00:00