Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
DIGIT/R3/PO/2015/020 - Natacha III
Javni naručitelj:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Datum objave na TED-u:
14/10/2015
Rok za primitak ponuda:
22/12/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
DIGIT/R3/PO/2015/020.
DIGIT/R3/PO/2015/020 - Natacha III
Uspostavljanje kanala nabave u svrhu nabave opreme za umrežavanje, telekomunikacijske i videokonferencijske opreme te za pružanje relevantnih usluga održavanja i drugih povezanih usluga.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
14/10/2015 00:00
Nije dostupno
22/12/2015 23:59
11/01/2016 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nabava mrežne i telekomunikacijske opreme (mreže)
Nabava mrežne i telekomunikacijske opreme, slojevi 1.–3. modela OSI. Vidjeti upute za nadmetanje.
Grupa 2
Nabava mrežne i telekomunikacijske opreme (aplikacije)
Nabava opreme (aplikacije), slojevi 4.–7. modela OSI. Vidjeti upute za nadmetanje.
Grupa 3
Savjetodavne usluge
Savjetodavne usluge povezane s mrežnom i telekomunikacijskom opremom.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 199-360310
Poziv na nadmetanje
14/10/2015 00:00