Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za zbirku zapažanja o tlu (GBOC) za potvrđivanje globalnih kopnen...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave na TED-u:
04/11/2015
Rok za primitak ponuda:
12/01/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Okvirni ugovor za zbirku zapažanja o tlu (GBOC) za potvrđivanje globalnih kopnenih proizvoda za Copernicus
„Komponenta globalnog zemljišta i zemljišnih usluga GMES-a” Copernicus-ovog Europskog programa za praćenje zemlje (prethodno određenog kao GMES) pod vodstvom Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike Europske komisije, započela je s početnom operativnom fazom (GIO) nakon provedbe Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22.9.2010 o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim operativnim aktivnostima (2011. do 2013.).Potpuno operativni program (2014.–2020.) naveden u okviru Uredbe o programu Copernicus (Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014 o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010).U okviru Uredbe o programu Copernicus, navedena je posebna uputa na podatke o tlu za potvrđivanje proizvoda za promatranje Zemlje u članku 6.2.:— pružanje in situ podataka za kalibraciju i vrednovanje promatranja namjenskih misija i— pružanje, arhiviranje i širenje podataka dodatnih misija koji nadopunjuju podatke namjenskih misija.Zadaci GBOC-GL mogu biti dio koraka 1, među ostalim, za olakšavanje korisnicima ocjenjivanja prilagođenosti zemljišnog arhiva GIO-a i Copernicus-a.Opseg je trenutačnog poziva na nadmetanje za uslugu GBOC-GL-a:(i) prikupljanje postojećih mjerenja tla iz više godina i prikupljanje budućih mjerenja tla, sukladno dobro definiranim i prihvaćenim protokolima; i(ii) provođenje i održavanje baze podataka koja sadrži promatranja i pomoćne podatke, te mrežne platforme za omogućavanje pristupa korisnicima prethodno određenim skupovima podataka i povezanim metapodacima.Usluga je podijeljena na 3 komponente:1) prikupljanje mjerenja o tlu iz više godina, uključujući povijesni vremenski slijed, od postojećih lokacija;2) prikupljanje mjerenja o tlu iz više godina za dodatne lokacije i3) raspodjela podataka korisnicima u okviru aktivnosti provjere kopnenih proizvoda.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
04/11/2015 00:00
Nije dostupno
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 107-189998
Ispravak
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Poziv na nadmetanje
04/11/2015 00:00