Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
15.ESI.OP.203 Studija o pametnim elektro-optičkim senzorima „Arhitektura sustava...
Javni naručitelj:
European Defence Agency (EDA)
Datum objave na TED-u:
24/10/2015
Rok za primitak ponuda:
03/12/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
15.ESI.OP.203.
15.ESI.OP.203 Studija o pametnim elektro-optičkim senzorima „Arhitektura sustava kojom se poboljšavaju sposobnosti niza senzora za jačanje situacijske osviještenosti”
Trenutačna će studija biti korak za postizanje cilja EDA EOST CapTech-a za promicanje suradnje u istraživanju o uspostavljanju napredne otvorene arhitekture kojom se omogućuje kombinacija različitih senzora u višestrukim fizičkim konfiguracijama (npr. dislocirani senzori, spojeni u jedinstveno pakiranje, postavljeni na toranj, integrirani s platformom), kako bi se prilagodili načini rada scenarija (npr. senzor na tlu bez posade, fiksni zračni senzor za promatranje okoline kampa, hardverski senzori koji se samostalno mogu rekonfigurirati).Studijom bi se također trebale istražiti relevantne tehnologije za komponente i module kojima se pruža podrška arhitekturi sustava elektro-optičkog senzora, npr. visokosofisticiranih komponenti i arhitektura za digitalnu obradu, poboljšani infracrveni detektor ili napredni, novi optički koncepti koji služe kao ključni omogućivači za optičku obradu ili obradu s dva/više senzora.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
24/10/2015 00:00
Nije dostupno
03/12/2015 12:00
03/12/2015 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2015/S 207-374741 Poziv na nadmetanje 24/10/2015 00:00