Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Alati i resursi za automatizirano prevođenje u okviru Instrumenta za povezivanje...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
30/03/2016
Rok za primitak ponuda:
23/05/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
SMART 2015/1091
Alati i resursi za automatizirano prevođenje u okviru Instrumenta za povezivanje Europe - SMART 2015/1091
Ovim se pozivom na nadmetanje provodi radni program za 2015. Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) u pogledu sastavne komponente automatiziranog prevođenja. Poziv na nadmetanje sadržava 3 grupe sa sljedećim ciljevima: — nabava sustava za strojno prevođenje (machine translation – MT) i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga za automatizirano prevođenje CEF-a (grupa 1), — produbljivanje i proširivanje napora za koordinaciju i prikupljanje jezičnih resursa, uključujući povezani pravni i tehnički posao (stvaranje riznice jezičnih resursa i pružanje službe za podršku u pogledu prava intelektualnog vlasništva (intellectual property rights – IPR) i odobrenja) (grupa 2), i — nabava dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade (grupa 3).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Podrška nabavi sustava za strojno prevođenje i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga za automatizirano prevođenje CEF-a
Kratkoročni je cilj aktivnosti u okviru ove grupe pružiti podršku nabavi MT sustava i potrebnih modula za obradu podataka te povezanih usluga u svrhu izrade platforme za automatizirano prevođenje CEF-a. Aktivnostima koje će provesti izvoditelj pružit će se pomoć Europskoj komisiji (EK) pri odabiru alata i usluga koje će kupiti u svrhu njihove upotrebe unutar sastavne komponente automatiziranog prevođenja CEF-a. Aktivnost koja se zahtijeva u okviru ove grupe ne odnosi se na kupovinu (osim nabave licenci za upotrebu prilikom ocjenjivanja) MT sustava i modula za obradu podataka, nego na njihovo ocjenjivanje u stvarnim situacijama te dokumentiranje rezultata ocjenjivanja. Sustavi koji će se ocjenjivati obuhvaćaju alate/usluge poput MT strojeva/usluga za određene jezične parove i/ili domene, alate/usluge za prethodno obrađivanje podataka (izuzimanje terminologije, pročišćavanje korpusa, usklađivanje, anonimizacija skupova podataka jezičnih resursa itd.); alate/usluge za procjenjivanje „pripadnosti domeni/relevantnosti pripadnosti domeni” jezičnih resursa, alate/usluge za procjenjivanje kvalitete izlaznih podataka MT-a, za naknadno obrađivanje izlaznih podataka MT-a ili za odabir najboljeg MT stroja za dani zahtjev za prevođenje itd.
Grupa 2
Produbljivanje i proširivanje napora za koordinaciju i prikupljanje jezičnih resursa, uključujući povezani pravni i tehnički posao
Opći je cilj aktivnosti u okviru grupe 2 upravljati, održavati i koordinirati relevantne jezične resurse na svim službenim jezicima EU-a i država povezanih s CEF-om, u svrhu unapređenja kvalitete, pokrivenosti i učinkovitosti sustava i rješenja za automatizirano prevođenje u kontekstu trenutačnih i budućih digitalnih usluga CEF-a. Također će se osvijestiti i promicati nabava te trajno utvrđivanje i prikupljanje jezičnih resursa. Posebni ciljevi obuhvaćaju: — uspostavljanje i vođenje riznice jezičnih resursa u kojoj će se nalaziti jezični resursi potrebni za osposobljavanje, prilagodbu i podršku MT sustavima platforme za automatizirano prevođenje CEF-a, — uspostavljanje i vođenje službe za podršku u području prava intelektualnog vlasništva i odobrenja za jezične resurse, integrirane s upravljanjem riznicom jezičnih resursa, — nadopunjavanje i nastavak provedbe aktivnosti koordinacije jezičnih resursa koje se provode u okviru ugovora o uslugama o europskoj koordinaciji jezičnih resursa (European language resource coordination – ELRC) (SMART 2014/1074), koji traje od travnja 2015. do travnja 2017. U svrhu konteksta, zadaci ugovora o uslugama ELRC obuhvaćaju: — unapređenje dostupnosti i pojednostavljivanje pristupa jezičnim resursima, osobito onima koje posjeduje/proizvodi javni sektor na svim razinama vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna) u državama članicama EU-a i državama povezanim s CEF-om, — djelovanje u smislu opservatorija za jezične resurse diljem država članica EU-a i država povezanih s CEF-om, utvrđujući, katalogizirajući i dokumentirajući jezične resurse koji se mogu koristiti za automatizirano prevođenje, osobito korpusi usporednih tekstova, — obraćanje javnim upravama i drugim dionicima (primjerice relevantne nevladine organizacije) i podizanje svijesti među njima o vrijednosti jezičnih resursa, osobito usporednih korpusa, te poticanje istih na omogućavanje dostupnosti i pristupačnosti jezičnih resursa za platformu za automatizirano prevođenje CEF-a, — pojašnjavanje pravnih i komercijalnih pitanja povezanih s jezičnim resursima (situacija s intelektualnim vlasništvom, klasifikacija privatnosti i uvjeti upotrebe jezičnih resursa).
Grupa 3
Nabava dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade
Opći je zadatak u okviru ove grupe provesti nabavu dodatnih jezičnih resursa i povezanih usluga usavršavanja/obrade (primjerice putem anonimizacije) te njihovo pružanje riznici jezičnih resursa platforme za automatizirano prevođenje CEF-a. Kratkoročni je cilj nabaviti jezične resurse visoke kvalitete koji su odobreni u pogledu IPR-a (usporedni korpusi) na svim jezicima CEF-a u tematskim područjima koja su relevantna za infrastrukture digitalne usluge (digital service infrastructure – DSI) CEF-a. Dugoročni je cilj doprinijeti i nadopuniti zbirku jezičnih resursa u državama članicama (koordinirano putem grupe 2), u cilju dostizanja prihvatljive razine kvalitete automatiziranog prevođenja u ključnim područjima DSI-ova CEF-a, u kojima su potrebne višejezične funkcionalnosti.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 062-106287
Poziv na nadmetanje
30/03/2016 00:00