Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji, Bugarsko...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
13/06/2022
Rok za primitak ponuda:
15/07/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/AWD/2022/480
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu i Španjolskoj
Tražena je usluga organizacija i provedba programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima, koji rade za medije koji se temelje na EU-u, u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, te podizanje svijesti o važnosti Parlamenta, parlamentarne demokracije te i vrijednostima koje predstavlja. Obuhvaćat će modul u svakoj od država sudionica (Belgija, Bugarska, Finska, Francuska, Hrvatska, Italija, Njemačka, Poljska, Portugal i Španjolska), nakon čega će uslijediti modul u Bruxellesu ili Strasbourgu za ograničeni broj novinara odabranih među sudionicima u prvom modulu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa u predmetnoj državi;• odabir sudionika za oba modula;• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
10
Okvirni sporazum
3,500,000.00 EUR
80500000
Uvjeti za sudjelovanje
Od ponuditelja (ili svakog od članova u slučaju zajednice gospodarskih subjekata) traži se da budu upisani u relevantni strukovni ili trgovački registar, osim u slučaju međunarodnih organizacija.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Belgiji nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 2
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Bugarskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Bugarskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara odabranih među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 3
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Hrvatskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Hrvatskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara odabranih među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 4
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Finskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja obuhvaćat će modul u Finskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 5
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Francuskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Francuskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 6
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u NJemačkoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Njemačkoj, nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 7
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Italiji
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Italiji, nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 8
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Poljskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja obuhvaćat će modul u Poljskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 9
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Portugalu
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja obuhvaćat će modul u Portugalu nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Grupa 10
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Španjolskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Španjolskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 116-323164
Ispravak
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Poziv na nadmetanje
13/06/2022 00:00