Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga strateške komunikacije za Europsku agenciju za okoliš
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
03/12/2015
Rok za primitak ponuda:
15/01/2016
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
EEA/COM/15/008.
Pružanje usluga strateške komunikacije za Europsku agenciju za okoliš
Važna je sastavnica nadležnosti Europske agencije za okoliš (EEA) objaviti informacije o okolišu koje sastavlja te ih učiniti dostupnima i jasno razumljivim mogućim korisnicima.EEA je oblikovao „Komunikacijski okvir” u kojem navodi kako će se Agencijinim komunikacijskim aktivnostima podržati višegodišnji radni program EEA-a (MAWP), kojim će se obuhvatiti godine 2014.–2018.Komunikacijskim se okvirom namjeravaju provesti ti ciljevi, kao i precizirati sadržaj i poboljšati pristupačnost, dostupnost i korištenje informacija o okolišu koje pruža EEA. To je učinjeno oblikovanjem „ključnih argumenata” kojima se (u širem smislu) definiraju ključne ciljne skupine i sastavlja popis prioritetnih radnih područja. U provođenju svojih komunikacijskih aktivnosti, EEA redovito nadopunjava interne resurse sa sposobnostima i specijaliziranim kompetencijama vanjskih pružatelja usluga — također u području strateške komunikacije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
03/12/2015 00:00
Nije dostupno
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 234-424503
Poziv na nadmetanje
03/12/2015 00:00