Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava vakuumskih dijelova
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Datum objave na TED-u:
29/11/2022
Datum zatvaranja:
19/12/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/GEE/2022/OP/3337-PIN
Nabava vakuumskih dijelova
JRC u Geelu namjerava uspostaviti okvirni ugovor za isporuku vakuumskih dijelova za odjel „Standardi za nuklearnu sigurnost, zaštitu i mjere predostrožnosti”. Navedeni predmeti upotrebljavat će se za pokusne sustave i za akceleratorske pogone. Poziv na nadmetanje podijeljen je u dvije različite grupe.— grupa 1: ionske crpke, protočni ventili i vakuumska mjerna oprema;— grupa 2: hladne aluminijske vakuumske komore i prirubnice.
Isporuke
Planirani poziv za podnošenje ponuda za objavu u SL S-u
Zatvoreno
Provjereno
Nije primjenjivo
Ugovor o javnoj nabavi
135,000.00 EUR
42122450
Uvjeti za sudjelovanje
Etape
29/11/2022 00:00
19/12/2022 00:01
19/12/2022
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Ionske crpke, protočni ventili i vakuumski dijelovi
Nabava ionskih crpki, protočnih ventila i vakuumske mjerne opreme.
Grupa 2
Potpune aluminijske vakuumske komore i prirubnice
Nabava potpunih aluminijskih vakuumskih komora i prirubnica.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 230-663768
Prethodna informacijska obavijest
29/11/2022 00:00
Povezani poziv za podnošenje ponuda
Referentni broj ponude Naziv Vrsta obavijesti
JRC/GEE/2022/OP/3337
Nabava vakuumskih dijelova
Poziv na nadmetanje