Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje pravnih usluga za EUAA
Javni naručitelj:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Datum objave na TED-u:
27/12/2022
Rok za primitak ponuda:
15/02/2023
Status:
Zatvoreno
Informacije
EUAA/2022/089
Pružanje pravnih usluga za EUAA
Pružanje pravnih usluga za EUAA u raznim pravnim područjima, uključujući sudske usluge, u sljedećim područjima:— grupa 1 – pravo EU-a u području državnih službi i zapošljavanja,— grupa 2 – pravo EU-a u području javne nabave i korporativnog upravljanja,— grupa 3 – zakonodavstvo u području zaštite podataka, informacijske tehnologije i prava intelektualnog vlasništva,— grupa 4 – glavna djelatnost EUAA.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
4
Okvirni sporazum
https://euaa.europa.eu/procurement
500,000.00 EUR
79100000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
27/12/2022 00:00
15/02/2023 16:00
16/02/2023 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pravo EU-a u području državnih službi i zapošljavanja
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 2
Zakon o javnoj nabavi EU-a i korporativno upravljanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 3
Zakonodavstvo u području zaštite podataka, informacijske tehnologije i prava intelektualnog vlasništva
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 4
Glavna djelatnost EUAA
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2023/S 025-073433
Ispravak
03/02/2023 00:00
2022/S 249-729260
Poziv na nadmetanje
27/12/2022 00:00