Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava, postavljanje i održavanje audiovizualne opreme i potrošnog materijala, u...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
12/05/2016
Rok za primitak ponuda:
15/06/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/ADS/16/003.
Nabava, postavljanje i održavanje audiovizualne opreme i potrošnog materijala, uključujući tehničku podršku na lokaciji i savjetovanje
Ovaj poziv na nadmetanje ima za cilj sklapanje ugovornog odnosa za pružanje (1) održavanja i popravaka audiovizualne opreme uključujući preventivne posjete radi održavanja, (2) postavljanja i zamjene audiovizualne opreme, (3) nabave potrošnog materijala za audiovizualnu opremu, (4) nabave i postavljanja nove audiovizualne opreme te (5) savjetodavnih usluga povezanih s prethodno navedenim uslugama 1-4. Za daljnje informacije molimo pogledajte odjeljak 6. uputa za nadmetanje (Prilog I).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
12/05/2016 00:00
15/06/2016 16:00
22/06/2016 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 091-162455
Poziv na nadmetanje
12/05/2016 00:00