Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge savjetovanja u području korporativne podrške
Javni naručitelj:
European Banking Authority (EBA)
Datum objave na TED-u:
19/01/2023
Rok za primitak ponuda:
28/02/2023
Status:
Zatvoreno
Informacije
EBA/2023/10/CSU/SER/OP
Usluge savjetovanja u području korporativne podrške
Usluge recepcije, administrativne podrške upravljanju objektom, usluge domara te usluge domaćina/domaćica.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
4
Okvirni sporazum
3,600,000.00 EUR
79900000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
19/01/2023 00:00
28/02/2023 18:00
01/03/2023 15:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge recepcije
Usluge recepcije.
Grupa 2
Administrativna podrška za upravljanje objektima
Administrativna podrška za upravljanje objektima.
Grupa 3
Domar
Tehnička podrška za upravljanje zgradama (domar).
Grupa 4
Domaćini i domaćice
Domaćini i domaćice.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2023/S 028-081866
Ispravak
08/02/2023 00:00
2023/S 014-035557
Poziv na nadmetanje
19/01/2023 00:00