Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Stručno upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja...
Javni naručitelj:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave na TED-u:
24/02/2016
Rok za primitak ponuda:
30/03/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
OJ-2016-6016-01.
Stručno upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja stvara shiga toksin/verocitotoksin (STEC/VTEC) i usluge tipizacije za izolate STEC-a/VTEC-a
Predmet je okvirnog ugovora pružanje stručnih usluga za upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja stvara shiga toksin/verocitotoksin (STEC/VTEC) i odabranih usluga tipizacije za izolate STEC-a/VTEC-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
24/02/2016 00:00
30/03/2016 16:30
06/04/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 038-061042 Poziv na nadmetanje 24/02/2016 00:00