Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o utjecaju europskih kemijskih uredbi REACH i CLP na sektor obrane
Javni naručitelj:
European Defence Agency (EDA)
Datum objave na TED-u:
03/03/2016
Rok za primitak ponuda:
14/04/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
16.ESI.OP.038.
Studija o utjecaju europskih kemijskih uredbi REACH i CLP na sektor obrane
Očekivani ključni rezultati studije jesu sljedeći: 1. analiza utjecaja uredbi REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća) i CLP (Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća) na sektor obrane EU-a; 2. praktični prijedlozi o poboljšanjima u pogledu uredbi REACH i CLP i njihovog trenutačnog provedbenog režima, koji će služiti kao osnova doprinosa EDA-e i njezinih sudjelujućih država članica (participating Member States – pMS) Europskoj komisiji za sljedeći pregled Uredbe REACH i kao prijedlozi za razvoj REACH-a nakon 2018.; 3. sinteza informacija o utjecajima drugih kemijskih uredbi na ministarstva obrane i obrambeni sektor država članica EU-a (posebno Uredba o biocidnim proizvodima (Biocidal Products Regulation – BPR) (Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća), Uredba o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Persistent Organic Pollutants – POP) (Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Ozone Depleting Substances – ODS) (Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća)), interakcija s REACH-om i CLP-om te strategija (nacrt kao minimum) i prijedlozi za poboljšanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
03/03/2016
Nije dostupno
Nije dostupno
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 044-072032 Poziv na nadmetanje 03/03/2016