Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite – grupa 1: Baza podataka primarne zdr...
Javni naručitelj:
European Medicines Agency (EMA)
Datum objave na TED-u:
13/03/2023
Rok za primitak ponuda:
24/04/2023
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMA/2023/OP/0006
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite – grupa 1: Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Francuskoj; grupa 2: Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Njemačkoj
— Grupa 1: Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Francuskoj;— Grupa 2: Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Njemačkoj.Pristup bazi podataka o elektroničkoj zdravstvenoj evidenciji ili zahtjevima koji sadržavaju podatke primarne zdravstvene zaštite i koji omogućuje povezivanje podataka o korištenju lijekova s datumima te s postojećim i kasnijim kliničkim događajima i demografskim varijablama pojedinačnih pacijenata u Francuskoj i Njemačkoj.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
2
Ugovor o javnoj nabavi
2,630,000.00 EUR
72300000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
13/03/2023 00:00
24/04/2023 23:59
25/04/2023 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Francuskoj
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Francuskoj.
Grupa 2
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Njemačkoj
Baza podataka primarne zdravstvene zaštite u Njemačkoj.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2023/S 051-150231
Poziv na nadmetanje
13/03/2023 00:00