Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pravna, ekonomska i tehnička pomoć u području energije i mobilnosti te prometa
Javni naručitelj:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave na TED-u:
19/04/2016
Rok za primitak ponuda:
10/06/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
MOVE/ENER/SRD/2016-498.
Pravna, ekonomska i tehnička pomoć u području energije i mobilnosti te prometa
Europska komisija, posebice Uprava za zajedničke resurse za Glavnu upravu za energetiku i Glavnu upravu za mobilnost i promet, pokreće poziv na nadmetanje za usluge koji se sastoji od 6 grupa. Svrha je ovog višestrukog okvirnog ugovora s ponovnim otvaranjem natjecanja pružanje Komisiji u kratkom roku visoko kvalificirane vanjske ekspertize u osmišljavanju, pripremi i provedbi politika, inicijativa i zakonskih prijedloga.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
19/04/2016 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
10/06/2016 23:59
17/06/2016 09:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Pravna pomoć u području energije Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Grupa 2 Ekonomska pomoć u području energije Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Grupa 3 Tehnička pomoć u području energije Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Grupa 4 Pravna pomoć u području mobilnosti i prometa Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Grupa 5 Ekonomska pomoć u području mobilnosti i prometa Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Grupa 6 Tehnička pomoć u području mobilnosti i prometa Molimo pogledajte odjeljak 3.2. uputa za nadmetanje.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 099-176453 Ispravak 25/05/2016 00:00
2016/S 076-132762 Poziv na nadmetanje 19/04/2016 00:00