Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje seminara za podizanje svijesti među sucima i odvjetnicima o zakonodavst...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave na TED-u:
02/07/2016
Rok za primitak ponuda:
19/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Pružanje seminara za podizanje svijesti među sucima i odvjetnicima o zakonodavstvu EU-a o ravnopravnosti spolova
Ukupni je cilj seminara podizanje svijesti i promoviranje širenja informacija o zakonodavstvu EU-a o ravnopravnosti spolova među sucima i odvjetnicima u EU-u i onim državama kandidatkinjama i državama EGP-a/EFTA-e koje su odlučile sudjelovati u programu REC (program o pravima, jednakosti i građanstvu (rights, equality and citizenship – REC)). Neposredni će ciljevi seminara biti sljedeći: — podizanje svijesti sudionika i razumijevanje ključnih načela i koncepta zakonodavstva EU-a o ravnopravnosti spolova, — pružanje uvida u glavnu sudsku praksu Suda Europske unije, — rasprava sa sudionicima o problemima koji mogu nastati u tumačenju određenih odredbi u okviru hipotetskih i stvarnih slučajeva.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 126-224622
Poziv na nadmetanje
02/07/2016 00:00