Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Medicinske usluge za članove osoblja EIOPA-e podijeljene u 2 grupe
Javni naručitelj:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Datum objave na TED-u:
02/04/2016
Rok za primitak ponuda:
10/05/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
EIOPA/OP/051/2016.
Medicinske usluge za članove osoblja EIOPA-e podijeljene u 2 grupe
Pružanje usluga potrebnih za pregled prije zapošljavanja i godišnji liječnički pregled (grupa 1) i pružanje usluga koje su potrebne kako bi se osiguralo da radna okolina u prostorima EIOPA-e zadovoljava relevantne stručne zdravstvene zahtjeve, kako je predviđeno zakonima i propisima u Njemačkoj i EU-u, te da nadležno tijelo zadovoljava relevantne zahtjeve u pogledu zdravstvenog nadzora članova osoblja, kako je predviđeno propisima o osoblju u EU-u (grupa 2).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pružanje usluga koje nudi medicinski centar
Pružanje usluga potrebnih za pregled prije zapošljavanja i godišnji liječnički pregled.
Grupa 2
Pružanje usluga koje nudi medicinski savjetnik
Pružanje usluga potrebnih kako bi se osiguralo da radna okolina u prostorima EIOPA-e zadovoljava relevantne stručne zdravstvene uvjete, kako je predviđeno zakonima i propisima u Njemačkoj i EU-u, te da nadležno tijelo zadovoljava relevantne zahtjeve u pogledu zdravstvenog nadzora članova osoblja, kako je predviđeno propisima o osoblju u EU-u.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 065-111720
Poziv na nadmetanje
02/04/2016 00:00