Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava podataka o „tarifama” i „postupcima i formalnostima” za bazu podataka o p...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
11/05/2016
Rok za primitak ponuda:
27/07/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
TRADE-16/G3/G07
Nabava podataka o „tarifama” i „postupcima i formalnostima” za bazu podataka o pristupu tržištu Komisije (MADB) za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 za 13 carinskih područja, 26 grupa
Nabava i ažuriranje podataka za bazu podataka o pristupu tržištu (market access database – MADB) (http://madb.europa.eu) za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 u pogledu sljedećeg: — uvoznih carina i poreza primjenjivih na 13 određenih carinskih područja u okviru odjeljka „Tarife” MADB-a, — postupaka uvoza i formalnosti koji se primjenjuju na 13 određenih carinskih područja u okviru odjeljka „Postupci i formalnosti” MADB-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
11/05/2016 00:00
27/07/2016 16:00
04/08/2016 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Demokratska Republika Kongo — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Demokratskoj Republici Kongo za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 2
Uganda — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Ugandi za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 3
Benin — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Beninu za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 4
Gvineja — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Gvineji za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 5
Mali — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Maliju za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 6
Bocvana — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Bocvani za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 7
Namibija — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Namibiji za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 8
Madagaskar — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju na Madagaskaru za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 9
Zimbabve — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Zimbabveu za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 10
Liberija — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Liberiji za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 11
Laos — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Laosu za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 12
Kambodža — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Kambodži za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 13
Mjanmar/Burma — uvozne carine i porezi
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim carinama i domaćim porezima koji se primjenjuju u Mjanmaru/Burmi za odjeljak „Tarife” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 14
Demokratska Republika Kongo — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Demokratskoj Republici Kongo u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 15
Uganda — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Ugandi u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 16
Benin — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Beninu u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 17
Gvineja — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Gvineji u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 18
Mali — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Maliju u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 19
Bocvana — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Bocvani u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 20
Namibija — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Namibiji u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 21
Madagaskar — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju na Madagaskaru u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 22
Zimbabve — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Zimbabveu u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 23
Liberija — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Liberiji u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 24
Laos — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Laosu u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 25
Kambodža — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Kambodži u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Grupa 26
Mjanmar — uvozne formalnosti
Nabava i ažuriranje podataka za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2018 o uvoznim formalnostima koje se primjenjuju u Mjanmaru u odjeljku „Postupci i formalnosti” baze podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog HS koda ili 6-znamenkastog HS koda ili opisa robe. MADB-u se može pristupiti na: http://madb.europa.eu
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 090-159489
Poziv na nadmetanje
11/05/2016 00:00