Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pristup za ocjenjivanje PBT-ova podložnih postupcima ovlaštenja i ograničavanja ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave na TED-u:
13/07/2016
Rok za primitak ponuda:
16/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Pristup za ocjenjivanje PBT-ova podložnih postupcima ovlaštenja i ograničavanja u kontekstu društveno-ekonomske analize
Cilj je ove studije razviti pristup spreman za upotrebu za društveno-ekonomsku analizu perzistentnih, bioakumulativnih i toksičnih tvari/vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (PBT/vPvB), uzimajući u obzir dosad obavljen posao. Utjecaji PBT-ova/vPvB-ova na ljudsko zdravlje i okoliš trebaju biti procijenjeni, uzimajući u obzir njihova intrinzična svojstva, scenarije emisija i njihovu distribuciju u različitim okolišnim područjima. Ako je moguće, treba provesti razumnu aproksimaciju potencijala štete, uključujući kvantifikaciju i monetizaciju mogućih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Razvijeni pristup treba omogućiti grupiranje PBT-ova/vPvB-ova za koje se, zbog primjerice sličnih svojstava i uzoraka distribucije, mogu očekivati slični utjecaji. Radi donošenja zaključaka o razmjernosti mjera za smanjenje rizika ili kako bi se moglo zaključiti jesu li društveno-ekonomske koristi veće od rizika upotrebe tvari, treba razviti komparativni pristup.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 133-238949
Poziv na nadmetanje
13/07/2016 00:00