Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Operacije i podrška korisnicima (ATLAS)
Javni naručitelj:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Datum objave na TED-u:
09/10/2023
Rok za primitak ponuda:
15/02/2024
Status:
Zatvoreno
Informacije
COJ-PROC-23/002
Operacije i podrška korisnicima (ATLAS)
Svrha je ovog ugovora pružanje sljedećih usluga:— usluga s fiksnom cijenom:—— usluga podrške informacijskim tehnologijama (1. razina podrške, 2. razina podrške, 3. razina podrške), transverzalne usluge, usluga na poziv i usluga planiranih promjena,—— usluge telefonske centrale.— usluge na zahtjev:—— dodatne usluge podrške na zahtjev,—— usluge podrške na zahtjev za multimedijski sadržaj,—— intervencije na zahtjev.Detaljan opis ovih usluga dostupan je u tehničkim specifikacijama (dodatak TEC 6).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
49,300,000.00 EUR
49,300,000.00 EUR
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72511000
72253200
72514000
72253100
72253000
Uvjeti za sudjelovanje
Ponuditelj mora imati nužnu pravnu sposobnost za obavljanje stručne djelatnosti obuhvaćene ugovorom (upis u relevantni trgovački ili strukovni registar, upis u sustav socijalne sigurnosti, upis u sustav PDV-a, odobrenje poslovnog nastana itd.) u skladu sa zakonodavstvom države u kojoj ima poslovni nastan.Ako se ugovor sklopi s ponuditeljem s poslovnim nastanom u državi koja nije Veliko Vojvodstvo Luksemburg, prije potpisivanja ugovora on mora dokazati da ispunjava uvjete za pružanje usluga ili izvođenje radova obuhvaćenih ugovorom u skladu sa luksemburškim zakonodavstvom primjenjivim na slobodu pružanja usluga ili slobodu poslovnog nastana, a posebno da je pribavio odobrenje poslovnog nastana. Ako ovi uvjeti nisu ispunjeni unutar vremenskog roka koji je utvrdio Sud, potonji može pregledati odluku o dodjeli ugovora, odbaciti predmetnu ponudu i sklopiti ugovor s drugim ponuditeljem u skladu s kriterijima za odabir ponude.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
09/10/2023 00:00
15/02/2024 15:00
16/02/2024 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2024/S 021-060141
Ispravak
30/01/2024 00:00
2023/S 250-792203
Ispravak
28/12/2023 00:00
2023/S 232-728545
Ispravak
01/12/2023 00:00
2023/S 194-606202
Poziv na nadmetanje
09/10/2023 00:00