Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o utjecaju financiranja ERC-a na karijere
Javni naručitelj:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Datum objave na TED-u:
22/07/2016
Rok za primitak ponuda:
19/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
ERCEA/A1/PO/2016/07.
Studija o utjecaju financiranja ERC-a na karijere
Cilj je ovog poziva na nadmetanje sklapanje ugovora o uslugama između Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA) i gospodarskog subjekta za pružanje studije o utjecaju financiranja Europskog istraživačkog vijeća (ERC) na karijere. Studijom će se pružiti sveobuhvatan pregled utjecaja financiranja ERC-a na karijere glavnih istražitelja ERC-a i njihovih timova, s fokusom na mlađe istraživače. Studijom se treba pružiti uvid u utjecaj na napredovanje u karijeri, ali i na vrste karijera na koje se članovi tima odlučuju nakon kraja projekta.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
22/07/2016 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
19/09/2016 23:59
30/09/2016 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 140-252543 Poziv na nadmetanje 22/07/2016 00:00