Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Društvena odgovornost poduzeća
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
11/05/2016
Rok za primitak ponuda:
20/06/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
VP-1318.
Društvena odgovornost poduzeća
Navedene 3 grupe podijeljene su u 3 različita, ali komplementarna područja usluga kako bi se pružio holistički pristup DOP-u u okviru Grupe EIB-a. Mjerenje i izvještavanje povezano s aktivnostima u području DOP-a Grupe EIB-a u okviru svih operativnih i funkcionalnih usluga ključni je alat za Grupu EIB-a za upravljanje i razvoj strategije, svrha i ciljeva u području DOP-a, kako bi se ispunila očekivanja dionika u pogledu ukupne učinkovitosti Grupe EIB-a u području DOP-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Izvještavanje o održivosti i povezane usluge
Izvještavanje o održivosti — pruža se široka platforma za dokazivanje postignuća u području DOP-a aktivnosti Grupe EIB-a kao odgovor na materijalne aspekte koje su utvrdili dionici putem ocjene materijalnosti. Važna je činjenica da se većina materijalnih aspekata Grupe EIB-a redovito revidira kako bi se osiguralo da i dalje ispunjava očekivanja dionika te se transparentno izvješćuje kako bi se došlo do što šireg raspona dionika. Povezane usluge — Odjel za DOP može povremeno tijekom trajanja okvirnog sporazuma zadati posebne zadatke kojima će se Odjelu za DOP pomoći u podršci ili poboljšanju postupka izvještavanja kako je opisano u odjeljku 4.1.2. ovog opisa projekta. Posebni zadaci u okviru ove grupe dodijelit će se u skladu s člankom 4. obrasca okvirnog sporazuma u Prilogu II. ovom opisu projekta.
Grupa 2
Izvještavanje o okolišnim pitanjima i povezane usluge
Izvještavanje o okolišnim pitanjima usmjereno je na interne aktivnosti Grupe EIB-a i nabavu usluga koje uključuju elemente kao što su energija, uporaba vode, gospodarenje otpadom, putovanje (poslovno i dnevno), IT i nekretnine. Grupa EIB-a trenutačno primjenjuje protokol GHG-a u izračunu inventara stakleničkih plinova (GHG), koji se objavljuje u godišnjem izvještaju o ugljičnom otisku koji se objavljuje putem interneta. Povezane usluge — Odjel za DOP može povremeno tijekom trajanja okvirnog sporazuma zadati posebne zadatke kojima će se Odjelu za DOP pomoći u podršci ili poboljšanju postupka izvještavanja kako je opisano u odjeljku 4.2.2. ovog opisa projekta. Posebni zadaci u okviru ove grupe dodijelit će se u skladu s člankom 4. obrasca okvirnog sporazuma u Prilogu II. ovom opisu projekta. Ponuditelje potičemo da predlože načine na koji bi se izvještavanje o okolišnim pitanjima razvijalo u okviru Grupe EIB-a u skladu s međunarodnim normama i prihvaćenom najboljom praksom. Ponuditelje upućujemo na odjeljak 8.3. opisa projekta za fazu sklapanja ugovora za ovu grupu.
Grupa 3
Savjetodavne usluge
Savjetodavne usluge, usluge pružanja preporuka i podrške bitan su dio aktivnosti Odjela za DOP kojima se nadopunjuju poslovne aktivnosti Grupe EIB-a. Stručno znanje, istraživanje, komparativne analize i studije nužne su za omogućavanje veće proaktivnosti Grupi EIB-a u pristupu DOP-u i daljnjem razvoju strategija, politika i akcijskih planova za uključivanje DOP-a u kulturu Grupe EIB-a. Ciljevi Banke u odabiru ovog konkretnog pristupa su sljedeći: — fleksibilnost — usluge će se osigurati pravodobno, po potrebi s najmanjim troškovima unutar jasnog i transparentnog postupovnog okvira, — pouzdanost — uspostavljanjem dugoročne veze s odabranom skupinom pružatelja usluga osigurat će se dosljednost i kontinuitet usluga, osoblja i uprave tijekom trajanja okvirnog sporazuma.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 090-159483
Poziv na nadmetanje
11/05/2016 00:00