Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Centar znanja EU-a o sprječavanju radikalizacije
Javni naručitelj:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave na TED-u:
08/09/2023
Rok za primitak ponuda:
06/11/2023
Status:
Zatvoreno
Informacije
HOME/2023/OP/0002
Centar znanja EU-a o sprječavanju radikalizacije
Europska komisija uspostavlja centar znanja EU-a za jačanje politike EU-a za sprečavanje i suzbijanje radikalizacije koja vodi do nasilnog ekstremizma i terorizma.Njime će upravljati Komisija, a pružit će potporu državama članicama i ostalim dionicima u sprečavanju i suzbijanju radikalizacije. Glavni ciljevi bit će objedinjavanje i širenje znanja i stručnosti te pružanje podrške državama članicama u razvoju strategija i praksi u ovom području. Poticat će i provedbu preventivnih mjera na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini okupljanjem kreatora politika i stručnjaka, uz potporu istraživača koji rade na sprečavanju i konsolidaciji svojih napora.Temeljit će se na Mreži za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) neometanim prijelazom na jačanje svijesti u cilju konsolidacije znanja, uključujući sprečavanje radikalizacije na internetu, na temelju naučenih lekcija i iskustava koje je prikupila RAN.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
60,000,000.00 EUR
60,000,000.00 EUR
73000000
EE / EG / IL / CH / EL / MT / IS / AL / IT / ES / 1A / AT / CY / LB / CZ / TN / PL / LI / RO / NL / TR / BA / DE / NO / RS / BE / FI / PT / BG / JO / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / MA / DZ / SI / UK / ME / SK / IE / CA / MK / US
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
73000000
Uvjeti za sudjelovanje
Pogledajte dokumentaciju o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
08/09/2023 00:00
06/11/2023 16:00
07/11/2023 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2023/S 173-540470
Poziv na nadmetanje
08/09/2023 00:00