Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Rad, razvoj i održavanje Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o mo...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
25/05/2016
Rok za primitak ponuda:
11/08/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/EMFF/2016/006.
Rad, razvoj i održavanje Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru
Europska komisija, koju u svrhe ovog poziva na nadmetanje predstavlja Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), želi sklopiti 6 ugovora o pružanju usluga. Postoji 6 grupa: grupa 1: geologija, grupa 2: staništa morskog dna, grupa 3: fizika, grupa 4: kemija, grupa 5: biologija, grupa 6: ljudske aktivnosti. Cilj je daljnji razvoj operativne usluge u kojoj su podaci o moru interoperabilni i dostupni za daljnji razvoj podatkovnih proizvoda koji se temelje na nadgledanju mora, pružajući slobodan i otvoreni pristup tim podatkovnim proizvodima i zapažanjima na temelju kojih su izgrađeni podatkovni proizvodi.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
25/05/2016 00:00
11/08/2016 23:59
22/08/2016 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Geologija Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 2 Podmorska staništa Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 3 Fizika Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 4 Kemija Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 5 Biologija Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 6 Ljudske aktivnosti Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 099-176449 Poziv na nadmetanje 25/05/2016 00:00