Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Razvijanje i pilotiranje računalnog simulacijskog modela za procjenu učinka inic...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave na TED-u:
08/06/2016
Rok za primitak ponuda:
08/07/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/SVQ/2016/J.3/0049/OC.
Razvijanje i pilotiranje računalnog simulacijskog modela za procjenu učinka inicijativa društvene inovacije omogućene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) koje promiču društveno ulaganje u EU-u (i-FRAME 2.0)
Cilj je studije pružanje podrške JRC-IPTS-u za razvijanje i pilotiranje računalnog simulacijskog softvera za provođenje metodološkog okvira za procjenu učinka koji je nastao inicijativama društvene inovacije omogućene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) koje promiču društveno ulaganje (skraćeno: „i-FRAME”), projektiranog kao dijela istraživanja IESI od 2014. do 2015.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
08/06/2016 00:00
08/07/2016 23:59
14/07/2016 12:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 109-194018
Poziv na nadmetanje
08/06/2016 00:00