Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Stručno upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja...
Javni naručitelj:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave na TED-u:
13/07/2016
Rok za primitak ponuda:
15/08/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
OJ/2016/OCS/7910/01.
Stručno upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja stvara shiga toksin/verocitotoksin (STEC/VTEC) i usluge tipizacije za izolate STEC-a/VTEC-a
Predmet je okvirnog ugovora pružanje stručnih usluga za upravljanje podacima o molekularnoj tipizaciji za Escherichiju coli koja stvara shiga toksin/verocitotoksin (STEC/VTEC) i odabranih usluga tipizacije za izolate STEC-a/VTEC-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
13/07/2016 00:00
15/08/2016 16:30
19/08/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 133-238926 Poziv na nadmetanje 13/07/2016 00:00