Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pristup zdravstvenoj skrbi za osobe u ruralnim područjima
Javni naručitelj:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Datum objave na TED-u:
15/07/2016
Rok za primitak ponuda:
19/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
SANTE/2016/B1/017.
Pristup zdravstvenoj skrbi za osobe u ruralnim područjima
Svrha: Svrha je ovog projekta utvrditi i provesti aktivnosti radi pružanja pomoći državama članicama EU-a pri unapređenju pristupa zdravstvenoj skrbi u ruralnim područjima. Bit će usmjeren na glavni cilj — kojemu projekt treba doprinijeti, ali ga ne treba ostvariti u okviru ovog ugovora — koji predstavlja „doprinos boljem pristupu zdravstvenoj skrbi dobre kvalitete u ruralnim područjima”. Predmet ugovora: Predmet je ovog ugovora projekt kojim se predlaže razvoj aktivnosti radi pružanja podrške državama članicama EU-a pri unapređenju pristupa zdravstvenoj skrbi u ruralnim područjima. U okviru projekta očekuju se 4 rezultata: 1) procjena situacije, pregled trenutačnog stanja i prikupljanje najboljih praksi; 2) razmjena informacija i pružanje političkih smjernica; 3) pružanje podrške državama članicama pri provedbi primjerenih najboljih praksi u njihovim ruralnim područjima; 4) širenje rezultata projekta.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
15/07/2016 00:00
19/09/2016 17:00
27/09/2016 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 170-305432
Ispravak
03/09/2016 00:00
2016/S 135-242336
Poziv na nadmetanje
15/07/2016 00:00