Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Imenovanje tehničkog tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave na TED-u:
29/07/2016
Rok za primitak ponuda:
14/10/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
MOVE/C4/2016-630
Imenovanje tehničkog tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16.6.2010 o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ,...
Predmet je ugovora pružanje usluga tehničkog tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16.6.2010 o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ, skupina prijavljenih tijela (Notified Bodies Group — NBG) Direktive o pokretnoj tlačnoj opremi (Transportable Pressure Equipment Directive — TPED). Direktivom 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja se u potpunosti slobodno tržište za stavljanje na tržište i uporabu pokretne tlačne opreme. Međutim, Direktiva obuhvaća plinove koji se prenose pod tlakom te se pruža organizacija razmjene iskustva među državama članicama u odnosu na politiku prijavljivanja i nadzor nad tržištem. Radi osiguranja ravnopravnih uvjeta, suradnja prijavljenih tijela u okviru Direktive 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća ključan je element za ispravnu primjenu pravnog instrumenta u EU-u i povezanim državama članicama. Potrebna je posebna stručnost u području pokretne tlačne opreme i Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) i Europski Sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima (ADN)).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
29/07/2016 00:00
14/10/2016 23:59
25/10/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 170-305434
Ispravak
03/09/2016 00:00
2016/S 145-261247
Poziv na nadmetanje
29/07/2016 00:00