Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje savjetodavnih usluga Europskoj investicijskoj banci (EIB) u području fi...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
04/08/2016
Rok za primitak ponuda:
23/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
VP-1326.
Pružanje savjetodavnih usluga Europskoj investicijskoj banci (EIB) u području financijske kontrole
Cilj je ovog poziva na nadmetanje zatražiti prijedloge za pružanje pomoći od nekoliko poduzeća u okviru 4-godišnjeg okvirnog sporazuma u svrhu provedbe zadataka u Upravi za unutarnje kontrole i potvrđivanje (Internal Controls and Assertion Division – ICA) (u okviru grupe 1) i Upravi za financijsko izvješćivanje (Financial Reporting Division – FRD) (u okviru grupe 2) Odjela za financijsku kontrolu (Financial Control – FC) EIB-a, prema potrebi. Ovaj poziv na dostavu ponuda podijeljen je u 2 grupe, kako slijedi: grupa 1 — bankarsko upravljanje i upravljanje operativnim rizikom/kontrolom; grupa 2 — financijsko izvješćivanje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
04/08/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 17:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Grupa 1 — bankarsko upravljanje i upravljanje operativnim rizikom/kontrolom
Grupa 1 — bankarsko upravljanje i upravljanje operativnim rizikom/kontrolom Različiti određeni zadaci obuhvaćat će (i) savjetodavne, provedbene i projekte ponovnog inženjeringa te (ii) ispitivanje povezano s područjima usluga u nastavku: — metodologija kontrolnog okvira, — upravljanje operativnim rizikom, — aplikacijska rješenja kontrolnog okvira, — kontrolna revizija, — mapiranje rizika i kontrolno mapiranje, — određivanje ključnih pokazatelja rizika, — najbolje bankarske prakse, — regulatornost i sukladnost, — Sarbanes–Oxley, — Basel/Direktiva o kapitalnim zahtjevima, — kontrolno izvješćivanje (Izjava o normama atestiranja (Statement on Standards for Attestation Engagements – SSAE) br. 16 ili prethodno SAS 70 tip II), — IT sigurnost, opće kontrole i aplikacije, — ISO, CobiT, ITIL, norma dobre prakse Foruma za sigurnost informacija.
Grupa 2
Grupa 2 — financijsko izvješćivanje
Usluge financijskog izvješćivanja, uključujući područja poput: savjetovanje o financijskom izvješćivanju koje će obuhvaćati pružanje savjeta o uspostavljanju, izmjeni ili provedbi računovodstvenih područja u sklopu računovodstvenih okvira poput računovodstvenih direktiva EU-a, Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, računovodstvenih pravila EK-a ili drugih dogovorenih okvira.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 149-269284
Poziv na nadmetanje
04/08/2016 00:00