Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja za kontrolu kontaminata u hra...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
19/08/2016
Rok za primitak ponuda:
07/10/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2016/BTSF/05.
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja za kontrolu kontaminata u hrani u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”
Tijekom prve faze, organizirat će se 12 osposobljavanja s ukupno 360 sudionika za cijeli program osposobljavanja. Svaku radionicu mora pohađati mješavina sudionika s odgovornostima kontrole kontaminata u životinjskoj hrani i hrani. Isti program osposobljavanja treba provesti tijekom druge faze ugovora.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
19/08/2016 00:00
07/10/2016 00:00
18/10/2016 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 159-287238 Poziv na nadmetanje 19/08/2016 00:00