Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
16.CPS.OP.186: Okvirni ugovor o pružanju podrške pregledu potprograma B plana za...
Javni naručitelj:
European Defence Agency (EDA)
Datum objave na TED-u:
11/10/2016
Rok za primitak ponuda:
16/11/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
16.CPS.OP.186.
16.CPS.OP.186: Okvirni ugovor o pružanju podrške pregledu potprograma B plana za razvoj sposobnosti (CDP)
Usluge koje će se pružati u sklopu ovog ugovora: pružanje usluga podrške pregledu potprograma B plana za razvoj sposobnosti (capability development plan – CDP).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnoj točki I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/10/2016 00:00
16/11/2016 17:00
18/11/2016 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 196-353058
Poziv na nadmetanje
11/10/2016 00:00