Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Vještine u području visoke tehnologije: razvijanje najboljih praksi i preusmjera...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
02/11/2016
Rok za primitak ponuda:
30/01/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2016/033.
Vještine u području visoke tehnologije: razvijanje najboljih praksi i preusmjeravanje programa financiranja i poticaja
EASME želi sklopiti ugovor o uslugama za komparativnu analizu javnih politika i javno-privatnih partnerstava te davanje preporuka za razvijanje najboljih praksi i preusmjeravanje programa financiranja i poticaja u Europi (potpuno u skladu s pravilima o državnoj pomoći) konkretno u vezi sa stjecanjem vještina u području visoke tehnologije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
02/11/2016 00:00
30/01/2017 00:00
08/02/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 214-389297
Ispravak
05/11/2016 00:00
2016/S 211-383525
Poziv na nadmetanje
02/11/2016 00:00