Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor o uslugama za pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane ...
Javni naručitelj:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Datum objave na TED-u:
18/10/2016
Rok za primitak ponuda:
17/11/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASA.2016.HVP.17.
Okvirni ugovor o uslugama za pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge
EASA je potpisnica sporazuma o najmu uredske zgrade i parkirališta u Kölnu (Njemačka) i uredskog prostora u Bruxellesu (Belgija). Potrebno joj je pravno savjetovanje i dodatna podrška za rješavanje svih pravnih pitanja koja se mogu pojaviti u pogledu zakupa i prostora Agencije. Nadmetanje je podijeljeno u 2 grupe. Pomoć je osobito potrebna u području njemačkog (grupa 1) ili belgijskog (grupa 2) prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
18/10/2016 00:00
17/11/2016 17:00
24/11/2016 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge (njemačko pravo)
EASA je potpisnica sporazuma o najmu uredske zgrade i parkirališta u Kölnu (Njemačka). Potrebno joj je pravno savjetovanje i dodatna podrška za rješavanje svih pravnih pitanja koja se mogu pojaviti u pogledu zakupa i prostora Agencije. Pomoć, savjetovanje i — prema potrebi — zastupanje Agencije osobito su potrebni u području njemačkog prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.
Grupa 2
Pravno savjetovanje o prostorima EASA-e i povezane usluge (belgijsko pravo)
EASA je potpisnica sporazuma o uredskom prostoru u Bruxellesu (Belgija). Potrebno joj je pravno savjetovanje i dodatna podrška za rješavanje svih pravnih pitanja koja se mogu pojaviti u pogledu zakupa i prostora Agencije. Pomoć je osobito potrebna u području belgijskog (grupa 2) prava o komercijalnom vlasništvu, stanarskog prava, poreznog prava povezanog sa zakupom, ugovornog prava te u području podrške prije i tijekom parničenja.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 201-362354
Poziv na nadmetanje
18/10/2016 00:00