Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava podataka o poduzećima i drugim pravnim subjektima
Javni naručitelj:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Datum objave na TED-u:
10/11/2016
Rok za primitak ponuda:
03/01/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
OLAF/C3/76/2016.
Nabava podataka o poduzećima i drugim pravnim subjektima
Svrha je sklopiti okvirni ugovor o uslugama koji će koristiti OLAF kako bi nabavio podatke o poduzećima i drugim pravnim subjektima koji će činiti izvor informacija te ulazne podatke za analizu. OLAF traži izvoditelja koji može pružiti komercijalnu bazu podataka sa sveobuhvatnom globalnom pokrivenosti koja sadržava iscrpne podatke o najvećem broju poduzeća i subjekata u cijelom svijetu i u svim gospodarskim sektorima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
10/11/2016 00:00
03/01/2017 16:00
12/01/2017 13:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 217-394662
Poziv na nadmetanje
10/11/2016 00:00