Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava informacija o nadmetanju, postupcima dodjele bespovratnih sredstava i str...
Javni naručitelj:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Datum objave na TED-u:
10/11/2016
Rok za primitak ponuda:
27/08/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije
OLAF/C3/80/2016.
Nabava informacija o nadmetanju, postupcima dodjele bespovratnih sredstava i stručnjacima
Bazom podataka mora se pružiti sveobuhvatni niz aktualnih informacija o nadmetanjima za javnu nabavu, dodjeli bespovratnih sredstava i stručnjacima. Baza podataka treba obuhvaćati nadmetanja, bespovratna sredstva i stručnjake koje organiziraju Europska komisija, ostale europske institucije (primjerice, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka itd.), što više drugih međunarodnih agencija za financiranje/donatora (primjerice, Svjetska banka, Afrička banka za razvoj itd.) te ministarstva/agencije država članica EU-a ili država koje nisu članice EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
10/11/2016 00:00
27/08/2021 04:10
12/01/2017 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nabava informacija o nadmetanjima
Bazom podataka mora se pružiti sveobuhvatni niz aktualnih informacija o nadmetanjima za javnu nabavu.
Grupa 2
Nabava informacija o bespovratnim sredstvima
Bazom podataka mora se pružiti sveobuhvatni niz aktualnih informacija o bespovratnim sredstvima.
Grupa 3
Nabava informacija o stručnjacima
Bazom podataka mora se pružiti sveobuhvatni niz aktualnih informacija o stručnjacima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 217-394663
Poziv na nadmetanje
10/11/2016 00:00